Algemene exameninformatie Domein III

Om op effectieve wijze het niveau van de boa in Domein III op peil te houden, maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er voor zorgen dat hij de vier PHB-onderdelen behaalt.


Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven, moet gestart worden met de PHB-cyclus waarin binnen de looptijd (5 jaar) van de akte de vier PHB-onderdelen met een voldoende worden afgerond. Als de boa meteen start met de Permante Her- en bijscholing kan hij het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken. De akte wordt niet verlengd als de boa de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.

Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte is te vinden op de pagina Geldigheid opsporingsbevoegdheid.


Onderdelen

De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen, een open werk examen en een training. De vier examenonderdelen onderdelen zijn:


Geldigheid

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen zijn 5 jaar geldig.

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.


Praktische informatie

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.