Handhaver Toezicht en Veiligheid

ExTH neemt vier beroepsgerichte examens af voor de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Het gaat om twee theorie-toetsen en twee praktijkexamens. De exameneisen, zijn vastgesteld in de examencommissie Domein I – Openbare Ruimte. Deze sluiten aan op het kwalificatiedossier Publieke Veiligheid en staan onder verantwoordelijkheid van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

HTV-studenten die kiezen voor het keuzedeel Alcoholwet of Bestuurlijke Handhaving kunnen examen afleggen bij ExTH.

Resultaat

Behaalde resultaten in het HTV blijven vijf jaar geldig. Het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is zes jaar geldig als het gebruikt wordt om een akte te regelen.

Herexamen

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Aan te leveren stukken

Als HTV-kandidaat moet u in het bezit te zijn van een certificaat levensreddend handelen of een EHBO-diploma. Het gaat om: EHBO-diploma, Emergency First response, bedrijfshulpverlening (onderdeel levensreddend handelen). Uitgegeven door een van de aanbieders Oranje kruis, Rode Kruis, Nikta, Medic & Fire First Aid ® Europe (MFFA), Simeco Risicobeheersing, First Aid Network, LEPV, Divers Alert Network Europe (DAN), Nedcert, Stichting Raad van Eerste Hulp of NIBHV.

Wij verzoeken wij u om het certificaat voor uw praktijkexamens via MijnExTH aan uw dossier toe te voegen.

Examenprogramma en exameneisen

Het volledige examenprogramma en de exameneisen die van toepassing zijn op dit examen kunt u vinden in de examendocumenten.

PHB cyclus

Wanneer u een mbo-diploma HTV heeft en ook de beroepsgerichte examens via ExTH heeft behaald, bent u vrijgesteld voor de eerste Permanente Her- en Bijscholing cyclus.

Uw werkgever dient bij de verlenging van uw akte uw volledige mbo-diploma aan te leveren. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Vrijstellingen/aangepaste examinering

Het behalen van de twee praktijkexamens geeft vrijstelling voor het praktijkonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken van het examen Boa Basisbekwaamheid.

Wanneer u door een psychische of fysieke beperking(en) niet in staat bent om het reguliere examen af te leggen, kunt u een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.