Examencommissie

Taken examencommissies

Het bestuur van ExTH heeft examencommissies ingesteld om te waarborgen dat kandidaten na examinering over de juiste, noodzakelijke competenties beschikken.

De examencommissies zijn o.a. verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van de examenprogramma’s,
  • het vaststellen van exameneisen en beoordelingsformulieren,
  • het vaststellen van examenvragen en casuïstiek,
  • het borgen van de kwaliteit van de examens,
  • het monitoren van ontwikkelingen
  • het behandelen van bezwaarschriften
  • het behandelen van verzoeken voor aangepaste examens of vrijstellingen.

Ook zijn zij bevoegd om sancties op te leggen indien een kandidaat fraudeert. Zie het Reglement Examencommissie ExTH (PDF) voor meer informatie over de taken van de examencommissies.

De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders uit het betreffende domein.

Samenstelling examencommissies

Hieronder de samenstelling van de verschillende examencommissies:

Leden Examencommissie Basisbekwaamheid boa

Marcel Groenendaal, Gemeente Zaanstad (voorzitter)
Bart Gelsing, Nationale Politie
Bet-ina Zeldenthuis, GVB
Jean-Paul Jansen, CVOM
Karola van Nie, OM
Lieke Walet, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein I Openbare Ruimte (ook HTV)

Patrick de Groot, Handhaving Cluster Rotterdam Noord (voorzitter)
Karin Bongers, Vista College
Mirjam Praamsma, IPOL
Xander Hooites, Gemeente Almere
Sander van Velthoven, Nationale Politie
Dennie Wauben, Gemeente Ede
Lieke Walet, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein II Milieu

Rob de Rijck, Landelijk Coördinerend Officier van Justitie Milieu (voorzitter)
Sander Maarschalkerweerd, Nationale Politie
Germaine Dohmen, ILT
Peter Spuij, Rijkswaterstaat
Elise Parijs, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Vera Aberson, Provincie Overijssel
Martin van der Spek, Staatsbosbeheer
Marianne Nanninga, FP OM
Petra Oosterbosch, Omgevingsdienst Achterhoek
Anne Marie Bosman, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein III Onderwijs

Ien Blaasse, Gemeente Goes (voorzitter)
Selma Hulst, Ingrado
Karin Amptmeijer, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
Annelies van de Kolk, Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek
Anneke Veltman, Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Peter Rieswijk, Gemeente Rotterdam 
Carola Kelholt, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Alcoholwet

Willem Bronkhorst, Bronkhorst Juridisch en Beleidsadvies (voorzitter)
Arie Hogendoorn, Gemeente Utrecht
Rein de Jong, Nationale Politie
Wim van Dalen, STAP
Miquel Koppenhol, Gemeente Utrecht
Lieke Walet, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie OV (per 1 januari 2023)

Koen Verhagen (voorzitter), Politie Nederland
Robert Kooi, Keolis
Arjan Vaandrager, KNV
Bet-ina Zeldenthuis, GVB
Eleonor Boschman, OM
Silvia Rila, RET
Matthijs Hermans, NS
Luuk Mollink, Arriva
Pascal Barbier, HTM
Melvin van Puffelen, ExTH (ambtelijk secretaris)
Lieke Walet, ExTH