Examencommissie

Taken examencommissies

Het bestuur van ExTH heeft examencommissies ingesteld om te waarborgen dat kandidaten na examinering over de juiste, noodzakelijke competenties beschikken.

De examencommissies zijn o.a. verantwoordelijk voor:

  • het vaststellen van de examenprogramma’s,
  • het vaststellen van exameneisen en beoordelingsformulieren,
  • het vaststellen van examenvragen en casuïstiek,
  • het borgen van de kwaliteit van de examens,
  • het monitoren van ontwikkelingen
  • het behandelen van bezwaarschriften
  • het behandelen van verzoeken voor aangepaste examens of vrijstellingen.

Ook zijn zij bevoegd om sancties op te leggen indien een kandidaat fraudeert. Zie het Reglement Examencommissie ExTH (PDF) voor meer informatie over de taken van de examencommissies.

De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders uit het betreffende domein.

Samenstelling examencommissies

Hieronder de samenstelling van de verschillende examencommissies:

Leden Examencommissie Basisbekwaamheid boa

Patrick Pielaat, Gemeente Oss (voorzitter)
Bart Gelsing, Nationale Politie
Bet-ina Zeldenthuis, GVB
Jean-Paul Jansen, CVOM
Karola van Nie, OM
Miriam Boekhout, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein I Openbare Ruimte (ook HTV)

Peter van Vliet, Handhaving Gemeente Den Haag (voorzitter)
Evy Loos, Summa College
Xander Hooites, Gemeente Almere
Dien Mueters, Gilde Opleidingen
Marion Koevoets, IPOL (names NRTO)
Sander van Velthoven, Nationale Politie
Dennie Wauben, Gemeente Ede
Miriam Boekhout, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein II Milieu

Rob de Rijck, Landelijk Coördinerend Officier van Justitie Milieu (voorzitter)
Sander Maarschalkerweerd, Nationale Politie
Germaine Dohmen, ILT
Peter Spuij, Rijkswaterstaat
Elise Parijs, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Paul Verver, Inspectie SZW
Anne Brood, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Vera Aberson, Provincie Overijssel
Martin van der Spek, Staatsbosbeheer
Marianne Nanninga, FP OM
Dennis Brandwacht, Waterschap Zuiderzeeland
Petra Oosterbosch, Omgevingsdienst Achterhoek
Miriam Boekhout, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Domein III Onderwijs

Ien Blaasse, Gemeente Goes (voorzitter)
Selma Hulst, Ingrado
Karin Amptmeijer, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
Annelies van de Kolk, Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek
Anneke Veltman, Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre
Peter Rieswijk, Gemeente Rotterdam 
Carola Kelholt, ExTH (ambtelijk secretaris)

Leden Examencommissie Alcoholwet

Willem Bronkhorst, Bronkhorst Juridisch en Beleidsadvies (voorzitter)
Arie Hogendoorn, Gemeente Utrecht
Rein de Jong, Nationale Politie
Wim van Dalen, STAP
Miquel Koppenhol, Gemeente Utrecht
Miriam Boekhout, ExTH (ambtelijk secretaris)