Geldigheid opsporingsbevoegdheid

Geldigheid opsporingsbevoegdheid

Geldigheid akte van opsporingsbevoegdheid en beleidsregels

Bij Justis kan de boa-werkgever een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen voor zijn medewerker. Ook kan via Justis ook een wijziging van de akte worden doorgeven.

De beleidsregels van de overheid beschrijven onder andere wat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is en welk beleid er is rond boa’s. Klik hier voor de beleidsregels. 

Ontheffing

In individuele gevallen kan bij een eerste aanvraag ontheffing van de basisbekwaamheidseis worden verleend door Justis. Meer informatie hierover is te vinden in de beleidsregels, bijlage H en op de website van Justis

Vrijstelling PHB-cyclus

HTV-kandidaten die in het bezit zijn van een mbo-diploma HTV en de beroepsgerichte examens via ExTH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen vrijstelling aanvragen voor de eerste Permanente Her- en Bijscholing cyclus. Afhankelijk van het cohort op basis waarvan het examen is afgenomen, wordt bepaald welke onderdelen vrijgesteld zijn. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Deze vrijstelling hoeft niet te worden aangevraagd bij ExTH. De werkgever dient bij de verlenging van de akte het volledige mbo-diploma aan te leveren bij Justis. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Overige vrijstellingen

Meer informatie voor kandidaten over vrijstellingen en het aanvragen hiervan is te vinden onder het desbetreffende examenonderdeel. 

Meer informatie over de bevoegdheid van boa’s kunt u vinden op de website van Justis.