Bejegening Domein III

Het doel van dit examen is het meten van uw mondelinge en bejegeningsvaardigheden. U moet vanuit uw rol als boa laten zien effectief te kunnen communiceren met de steeds mondiger burger. U gaat professioneel en effectief om met weerstand en emotie van de burger, om informatie te verzamelen en de verwijtbaarheid aan een mogelijk strafbaar feit vast te stellen. Hierbij moet u aantonen dat u zich bewust bent van uw bevoegdheden als toezichthouder en van uw bevoegdheden als boa.


Duur en opzet van het examen

Het praktijkexamen duurt 40 minuten en wordt opgenomen. De beelden zijn bedoeld als bewijsmateriaal in een eventuele bezwaarprocedure. U voert de gesprekken met een acteur die de rol van ouder of jongere vervult.
Elk examen bestaat uit twee gesprekken, nl. een verzuimgesprek (toezicht) en een verhoor (handhaving). Beide gesprekken worden voorafgegaan door een korte voorbereiding:

  • U bereidt u voor op basis van een summier schriftelijk dossier met verzuimoverzicht (5 minuten).
  • Vervolgens voert u een verzuimgesprek (toezicht). Hierbij begint u als leerplichtambtenaar een gesprek op basis van het summiere dossier. U moet daarbij uitvragen wat er speelt en vervolgens de verwijtbaarheid onderzoeken. Dit gesprek duurt 15 minuten.
  • Hierna bereidt u zich voor op het verhoor op basis van beperkte nieuwe informatie over dit dossier (5 minuten).
  • Tenslotte voert u een verhoorgesprek (handhaving). Dit doet u als een boa die een kort verhoor over dit dossier afneemt (bv Halt of luxeverzuim), met de informatie die u als leerplichtambtenaar heeft verzameld in het voorgaande gesprek. Dit is inclusief mededeling van de cautie en de rechten van de verdachte. In dit korte verhoor geeft de verdachte een korte verklaring, bedoeld voor een verkort PV Halt of PV luxeverzuim. Hierbij hoeven geen aantekeningen te worden gemaakt, er hoeft geen samenvatting te worden gegeven en geen verslag te worden gemaakt. Dit gesprek duurt 15 minuten.


Beoordeling

U krijgt punten per beoordelingscriterium. 1 punt betekent dat u dit criterium nog niet op voldoende niveau laat zien, 2 punten betekent dat u het criterium op voldoende niveau laat zien, 3 punten betekent dat u dit punt meer dan voldoende laat zien.

Bij deel A t/m C wordt elk beoordelingspunt in een driepuntschaal (O-V-G) gewaardeerd en bij deel D in een tweepuntschaal (O-V).  U behaalt het examen als u voor elk blok een voldoende heeft behaald. Voor blok A t/m C kan een O, V of G worden behaald. Voor blok D kan alleen een O of V worden behaald. Binnen blok A t/m C kan een onvoldoende gecompenseerd worden door een goed; binnen blok D is deze compensatie niet mogelijk.


Cesuur

De cesuur is:
-Goed: Minimaal twee blokken Goed en geen Onvoldoende
-Voldoende: Alle blokken minimaal Voldoende
-Onvoldoende: Eén of meer blokken Onvoldoende

Bij een herkansing legt u het volledige examen opnieuw af.
De exameneisen van dit examen vindt u in de examendocumenten.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.