Boeterapport

Aan de hand van waarnemingen gedaan op basis van een filmfragment dat twee keer wordt getoond, schrijft u een boeterapport dat voldoet aan de juridische toets. Tussen de filmfragmenten door heeft u twee minuten de tijd om uw aantekeningen door te nemen en/of verder aan te vullen. Het filmfragment gaat over verstrekking of wederverstrekking.

De volgende documenten kunt u tijdens het examen via de computer raadplegen:

  • Bijlage I: Boeterapportmatrix
  • Bijlage II: Trechtermodel leeftijdsgrenzencontrole
  • Bijlage III: Wetsartikelen
  • Bijlage IV: Gegevens van de jongere(n)
  • Bijlage V: Identiteitsbewijs eigenaresse/eigenaar
  • Bijlage VI: Gegevens van de Kamer van Koophandel
  • Bijlage VII: De vergunning van het betreffende bedrijf (indien van toepassing)


Het examen duurt in totaal 3 uur.

Wij adviseren u voorafgaand aan het examen het voorbereidingsdocument goed door te nemen.

Met behulp van het document ‘schermafbeelding Boeterapport’ krijgt u een indruk hoe de examenomgeving eruit ziet.


Beoordeling

De beoordeling van het examenonderdeel Boeterapport wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: onvoldoende – voldoende – goed.