Permanente Her- en Bijscholing Domein II

Om op effectieve wijze het niveau van de boa in Domein II op peil te houden maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet een boa in domein II om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er zorg voor dragen dat hij de vier PHB-modules behaalt.


Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven, moet gestart worden met de PHB-cyclus waarin binnen de looptijd (5 jaar) van de akte de vier PHB-onderdelen meteen voldoende worden afgerond. Als de boa meteen start met de Permante Her- en Bijscholing kan hij het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken.
De akte wordt niet verlengd als de boa de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.

Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte.


Modules

De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit twee theorie-examens en twee praktijkexamens. De vier examenonderdelen van deze cyclus zijn:

  • Theorie-examens: Wettelijke Kaders Milieu Generiek en Wettelijke Kaders Milieu Specifiek
  • Praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en een van de vier keuzemodules:
    • Bewust Handhaven
    • De-escalerend Optreden
    • Proces-verbaal van Bevindingen
    • Verhoor


Wij raden kandidaten aan om voorafgaand aan de praktijkonderdelen deel te nemen aan de theorie-onderdelen.


Geldigheid

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen zijn 5 jaar geldig.


Herexamen

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.


Aangepaste examinering

Wanneer u door een psychische of fysieke beperking(en) niet in staat bent om het examen op reguliere wijze af te leggen, kunt u een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.