Functiegerichte Training Domein III

Het vierde onderdeel van de Permanente Her- en Bijscholing betreft het volgen van een door ExTH geaccrediteerde training. Het gaat om een domeinspecifieke en functiegerichte training welke u volgt via een opleider. Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen vindt u terug onder de examendocumenten.

Het certificaat dat wordt afgegeven na de training geldt als één van de vier certificaten die ExTH afgeeft (naast de certificaten voor de andere onderdelen Wet- en regelgeving, Bejegening en Waarneming & verslaglegging).

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.