Uitslagen en waardedocumenten

Uitslagen

  • Beeldschermexamen (theorie): u krijgt direct na het examen de voorlopige uitslag en hebt inzage in de fout beantwoorde vragen. De definitieve uitslag wordt na 3 werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail verstuurd.
  • Open werk examens boeterapport, PV van Bevindingen, De-escalerend optreden, Combibon OV en Verhoor: u krijgt binnen 10 werkdagen per e-mail de uitslag.
  • Praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid, HTV, PHB Domein I, Domein II en Domein III: u krijgt na 3 werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail de definitieve uitslag.


De onderwijsinstelling ontvangt per mail een overzicht van de resultaten van hun kandidaten. Van de gezakte kandidaten ontvangt de onderwijsinstelling tevens de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen.

Een individuele kandidaat ontvangt bij een onvoldoende toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen per e-mail samen met de uitslag.


Waardedocumenten

Tenzij er vooraf een andere afspraak is gemaakt, ontvangt degene die heeft aangemeld ook het waardedocument (certificaat of diploma). U ontvangt het document binnen 6 weken nadat u de benodigde examenonderdelen hebt behaald.

Een diploma, certificaat of getuigschrift wordt door ExTH slechts eenmalig afgegeven. ExTH kan bij verlies wel een duplicaat uitgeven.