Permanente Her- en Bijscholing Domein III

Om op effectieve wijze het niveau van de boa in Domein III op peil te houden, maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er voor zorgen dat hij de vier PHB-onderdelen behaalt.


Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven, moet gestart worden met de PHB-cyclus waarin binnen de looptijd (5 jaar) van de akte de vier PHB-onderdelen met een voldoende worden afgerond. Als de boa meteen start met de Permante Her- en bijscholing kan hij het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken.
De akte wordt niet verlengd als de boa de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.

Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte is te vinden op de pagina Geldigheid opsporingsbevoegdheid.


Modules

De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit twee theorie-examens en twee praktijkexamens. De vier examenonderdelen van deze cyclus zijn:

  • Theorie-examens: Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek en Wettelijke Kaders Onderwijs Specifiek
  • Praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)


Wij raden u aan om eerst de theoretische onderdelen af te sluiten voordat u opgaat voor de praktijkonderdelen. Het is met name raadzaam het examenonderdeel Wettelijke Kaders Specifiek af te sluiten voordat u het examenonderdeel MAS aflegt. Dit is een advies en geen verplichting.


Geldigheid

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen blijven 5 jaar geldig.

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.