Waarneming en Verslaglegging Domein III

U moet effectief en objectief rapporteren vanuit uw handhavende rol. In het examen levert u een proces-verbaal aan dat het schoolverzuim en de probleemgebieden van de casus helder beschrijft. Dit proces-verbaal draagt bij aan een effectieve en efficiënte behandeling van de casus door het Openbaar Ministerie.

Duur en opzet van het examen

Het schriftelijke examen duurt 90 minuten*. U legt het examen digitaal af in een gecertificeerd CBT-lokaal. Het examen kent twee in elkaar overlopende fasen:

  • Voorbereiding: U leest een beperkt schriftelijk dossier met een verzuimoverzicht en enkele memo’s met (niet-neutrale) introductie door een collega als overdracht. Vervolgens bekijkt u een filmopname van de verklaring van de verdachte in het bijbehorende verhoorgesprek. Tijdens deze film (3-4 minuten) kunt u aantekeningen maken.

  • Verslaglegging: Op basis van de gegevens uit gesprek en dossier schrijft u op een PC een volledig proces-verbaal over dit dossier. De persoonsgegevens van de betrokkenen en de verklaring van school zijn reeds ingevuld in het proces-verbaal. De relevante waarnemingen en Redenen van Wetenschap moet u objectief verwoorden in het proces-verbaal. Hiervoor wordt het proces-verbaal format uit de MAS gebruikt, met ter ondersteuning de toelichting op het proces-verbaal. U moet bij het invullen zowel de gegevens uit het gesprek als uit het dossier gebruiken.


    * Totale duur: 90 minuten. U mag zelf de tijd indelen voor de voorbereiding en het schrijven van het proces-verbaal. De film en het dossier zijn gedurende het gehele examen toegankelijk.

Beoordeling

De beoordeling bestaat uit twee delen waarbij elk beoordelingspunt in een tweepuntschaal (O-V) wordt gewaardeerd. 1 punt betekent dat u dit criterium nog niet op voldoende niveau laat zien, 2 punten betekent dat u het criterium op voldoende niveau laat zien. 

U kunt maximaal 12 punten verdienen voor deel A (Algemene eisen aan het proces-verbaal). Daarnaast kunt u maximaal 20 punten behalen voor deel B (Waarneming en beschrijving). De relevante informatie die in het PV moet staan wordt per casus uitgewerkt.

U behaalt het examen als u voor beide delen een voldoende scoort, dus minimaal 11 punten voor deel A (Algemene eisen aan het proces-verbaal) en 19 punten voor deel B (Waarneming en beschrijving).

De relevante examendocumenten zoals de exameneisen en het sjabloon vindt u in de examendocumenten.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.