submenu

Examendocumenten examinering 2023

Op deze pagina vindt u belangrijke examendocumenten die helpen bij de voorbereiding op het examen.

Boa basisbekwaamheid
Examenprogramma Boa Basis 2023

-Theorie-examen Rechtskennis
Beschrijving examen Boa Basis Rechtskennis
Toetsmatrijs Boa Basis Rechtskennis 1.5

-Praktijkexamen Boa Basis Praktijk
Exameneisen Boa Basis Praktijk
Sjabloon Proces-Verbaal Boa basis praktijk versie Word
Sjabloon Proces-Verbaal Boa basis praktijk Versie PDF
Examenopdrachten Boa Basis Praktijk

Boa basisbekwaamheid BAV-pol

Proces-verbaal BAV-pol Gespreks- en Benaderingstechnieken
Praktijkopdrachten BAV-pol Gespreks- en Benaderingstechnieken
Eindtermen BAV-pol Gespreks- en Benaderingstechnieken
Eindtermen BAVpol Rechtskennis 7a
Eindtermen BAVpol Rechtskennis 7b inclusief specificatie

Handhaver Toezicht en Veiligheid

HTV-opleiding gestart voor 01-08-2023

Examenprogramma Handhaver toezicht en veiligheid
Examenopdrachten HTV
Examenbegrippen in relatie tot gedrag
Plattegrond examenstraat
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II
Eindbeoordelingsformulier Dienstverlening en Calamiteiten
Eindbeoordelingsformulier Sanctionerend Optreden
Aanpassing beoordelingsmodel
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Bestuurlijke Handhaving
Herziening combibon 2018

HTV-opleiding gestart na 01-08-2023

Examenprogramma Handhaver toezicht en veiligheid vanaf september 2023
Informatie voor de opleiding HTV Publieke Veiligheid
Beschrijving examen Boa Basis Rechtskennis
Toetsmatrijs Boa Basis Rechtskennis 1.5
Exameneisen Boa Basis Praktijk
Sjabloon Proces-Verbaal Boa basis praktijk versie Word
Sjabloon Proces-Verbaal Boa basis praktijk versie PDF
Examenopdrachten Boa Basis Praktijk
Toetsmatrijs Wet & Regelgeving Domein I
Toetsmatrijs Wet & Regelgeving Domein II Groen
Exameneisen Bejegening Domein I
Exameneisen Bejegening Domein II 
Exameneisen Waarneming en verslaglegging Domein I
Exameneisen Waarneming en verslaglegging Domein II 
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging versie Word
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging versie PDF
Beschrijving examen Melding opnemen en verwerken 
Exameneisen Melding opnemen en verwerken 
Examenopdrachten Melding opnemen en verwerken 
Sjabloon Melding opnemen en verwerken

Domein I Openbare Ruimte
Examenprogramma Domein I PHB Openbare Ruimte 2023-2028

1. Wet & Regelgeving
Toetsmatrijs Domein I Wet & Regelgeving
2. Bejegening
Exameneisen Bejegening Domein I
3. Waarneming en verslaglegging
Exameneisen Waarneming en verslaglegging
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie Word
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie PDF
4. Functiegerichte Trainingen
Opzet geaccrediteerde trainingen (update 20-6-2023)
Vragenlijst functiegerichte trainingen (update 19-6-2023)
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein I
Geaccrediteerde Functiegerichte trainingen Domein I (update 15-5-2024)

Domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur
Examenprogramma Domein II PHB Milieu 2023-2028

1. Wet & Regelgeving
Toetsmatrijs Domein II Groen
Toetsmatrijs Domein II Grijs
Toetsmatrijs Domein II Nautisch
Toetsmatrijs Domein II Waterschappen (tot 1-9-2023)
Toetsmatrijs Domein II Waterschappen (vanaf 1-9-2023)
Toetsmatrijs Domein II Inspectiediensten
2. Bejegening
Exameneisen Domein II Bejegening
3. Waarneming en verslaglegging
Exameneisen Domein II Waarneming en verslaglegging
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie Word
Concept sjabloon Waarneming en verslaglegging Versie PDF
4. Functiegerichte Trainingen
Opzet geaccrediteerde trainingen (update 20-6-2023)
Vragenlijst functiegerichte trainingen (update 19-6-2023)
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein II
Geaccrediteerde trainingen (update 22-04-2024)

Domein III Onderwijs
Examenprogramma 2023 Domein III Onderwijs

1. Wet & Regelgeving
Toetsmatrijs Domein III Wet & Regelgeving
2. Bejegening
Exameneisen Domein III Bejegening
3. Waarneming en verslaglegging
Exameneisen Domein III Waarneming en verslaglegging
Weergave examenomgeving en -sjabloon proces-verbaal
Oefensjabloon proces-verbaal
4. Functiegerichte Trainingen
Opzet geaccrediteerde trainingen (update 20-6-2023)
Vragenlijst functiegerichte trainingen (update 19-6-2023)
Onderwerpen accreditatie trainingen Domein III
Geaccrediteerde opleidingen (13-11-2023)

Domein IV Openbaar Vervoer

Examenopdrachten Gespreks- en benaderingstechniek
Uitlegformulier Gespreks- en benaderingstechnieken
Beoordelingslijst Gespreks- en benaderingstechnieken
Examenprogramma Boa OV 2024 
Exameneisen examenonderdeel Combibon Boa OV 2024
Verschil examenvoorwaarden 2024
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV plusmodule
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV Module 1
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV module 2
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV module 3
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV module 4
Toetsmatrijs Rechtskennis Domein IV module 5

Alcoholwet
Examenprogramma Alcoholwet
Alcoholwet voorbereidingsdocument kandidaat
Schermafbeeld boeterapport Alcoholwet
Bijlage-I-Boeterapport-matrix-examen-Alcoholwet-incl-wederverstrekking
Bijlage II Trechtermodel 1 sept 2021 Alcoholwet
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Alcoholwet (geldig tot 1 april 2024)
Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Alcoholwet (geldig vanaf 1 april 2024)