Boa Basis Praktijk

Boa Basis Praktijk

Beschrijving examen
Het examenonderdeel Boa Basis Praktijk maakt onderdeel uit van het examen BOA Basisbekwaamheid en is een vaardigheidsexamen.

In dit examen toont u aan dat u:
– Een sanctioneringsgesprek kan voeren volgens de geldende procedures en wettelijke vereisten;
– Door inzet van communicatieve vaardigheden de-escalerend kan optreden;
– Een correct proces-verbaal kan opmaken.

Een overzicht van de praktijkexamenopdrachten kunt u vinden onder de examendocumenten.

Duur en opzet van het examen
Het praktijkexamen duurt 60 minuten. U legt dit examen individueel af in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum en moet in twee casussen sanctionerend optreden met een acteur. Vervolgens maakt u een digitaal proces-verbaal op voor de casus waar u de hoogste score voor heeft behaald. De eindbeoordeling is gebaseerd op de casus waarvoor u het proces-verbaal opmaakt en het proces-verbaal.
Het examen kent drie fasen:
a. Een mondelinge briefing 2 x 5 min
b. Een sanctioneringsgesprek met een verdachte 2 x 10 min
c. Het opmaken van een proces-verbaal 30 min

De verdachte toont tijdens het sanctioneringsgesprek weerstand (ab-gedrag).
N.B. U wordt niet naar een plan van aanpak gevraagd. Dit in tegenstelling tot het examen gespreks- en benaderingstechnieken.

Beoordeling
U wordt beoordeeld op zowel uw optreden in de geselecteerde casus als het opgeleverde proces-verbaal en ontvangt hiervoor een eindbeoordeling. Enkele beoordelingscriteria zijn cruciaal voor het behalen van het examen. Het proces-verbaal wordt beoordeeld op de correcte invulling van de relevante grijze velden in het aangeboden examensjabloon.

Cesuur
Goed:
Cruciale punten: geen Onvoldoende en minimaal 4x Goed en Niet-cruciale punten: maximaal 2 x Onvoldoende

Voldoende:
Cruciale punten: geen Onvoldoende, niet meer dan 3 x Goed en Niet-cruciale punten: maximaal 3 x Onvoldoende

Onvoldoende:
Een of meer van de cruciale punten Onvoldoende en/of Niet-cruciale punten: 4 of meer Onvoldoende

Vrijstellingen
Het ExTH-diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid geeft recht op een vrijstelling voor het examenonderdeel Boa Basis Praktijk.

Wanneer u een ernstige visuele en/of auditieve beperking heeft, kunt u een verzoek tot vrijstelling indienen voor het examenonderdeel Boa Basis Praktijk. Meer informatie is te vinden op de pagina Aangepaste examinering.

Resultaat
Het examenresultaat is vijf jaar geldig.

Voorbereiding op uw examen
Bekijk ter algemene voorbereiding voorafgaand aan het praktijkexamen  de onderstaande animaties.

Animatie Algemene voorbereiding op een praktijkexamen

Animatie Informatie ter voorbereiding op het examen Boa Basis Praktijk: