Algemene exameninformatie Domein II

Om op effectieve wijze het niveau van de boa in Domein II op peil te houden, maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet u in domein II om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er zorg voor dragen dat u de vier PHB-onderdelen behaalt.


Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven, start u met de PHB-cyclus waarin, binnen de looptijd (5 jaar) van de akte, de vier PHB-onderdelen met minimaal een voldoende moeten worden afgerond. Als u meteen start met de Permanente Her- en Bijscholing kunt u het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken. De akte wordt niet verlengd als u de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.

Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte.


PHB-Onderdelen

De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen, een open werk examen en een training. De vier onderdelen zijn:


Wij raden u aan te starten met het theorie-examen.


Geldigheid

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen zijn 5 jaar geldig.


Herexamen

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.


Aangepaste examinering

Wanneer u door een psychische of fysieke beperking(en) niet in staat bent om het examen op reguliere wijze af te leggen, kunt u een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.


Praktische informatie

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.