Waarneming en Verslaglegging Domein II

Een boa dient voor diverse doeleinden een schriftelijk verslag te maken van zijn waarnemingen. Dit verslag kan worden gebruikt voor het opmaken van een proces-verbaal, een proces-verbaal van bevindingen, een interne of externe (bestuurlijke) rapportage of mutatie.  
Het is hierbij van belang dat hij doelgericht en effectief waarneemt en de relevante waarnemingen in de vorm van redenen van wetenschap zo volledig mogelijk en correct vastlegt (ik zag, ik hoorde..). Het verslag kan de basis zijn voor een (eventueel) opsporingsonderzoek, een tenlastelegging, of ter informatie dienen voor de interne organisatie c.q. ketenpartners waar hij mee samenwerkt.   

In dit digitaal afgenomen examen toont u aan dat u effectief kunt waarnemen en uw waarnemingen objectief kunt beschrijven in een chronologische volgorde van de gebeurtenissen. U gebruikt hierbij de 7 W’s en specifieke beschrijvingen, zodat een derde een zo nauwkeurige mogelijk weergave leest van dat wat heeft plaatsgevonden.
Let wel: u noteert wat u ziet en/of hoort. Uw waarnemingen zijn niet direct gekoppeld aan een strafbaar feit.

Het examen duurt (incl briefing en het tonen van de examenfilm) 80 minuten.

Het examen kent drie fasen:
a. Schriftelijke briefing: uitleg over de aanleiding, de context van de situatie, de opdracht en de tijdsduur van het examen. 
b. Film: U krijgt tweemaal de film (max 3,5 minuten) te zien, met een tussenpauze van 2 minuten. U maakt tussendoor aantekeningen. 
c. Verslaglegging: U noteert uw waarnemingen in het examensjabloon.
U behaalt het examen als u minimaal 70 van de 100 punten scoort. Bij een score hoger dan 85 punten behaalt u een ‘goed’.

U kunt in de examenfilm de volgende situatie(s) tegenkomen:

Kleurspoor

Onderwerp

Groen

Drugsdumping

Hangjongeren in het bos

Grijs

3D-printer

Drugsdumping

Waterschappen

Onkruid bestrijden

Nautisch

Dumping vanaf boot

Inspectiediensten

Vrachtwagencontrole

 

NB: Deze lijst zal bijgevuld worden. ExTH zal vanaf 4 weken na publicatie van nieuwe casussen deze toevoegen aan de examinering.

 

De relevante examendocumenten zoals de exameneisen en het sjabloon vindt u in de examendocumenten.