Functiegerichte Training Domein II

Het vierde onderdeel van de PHB betreft het volgen van een door ExTH geaccrediteerde training. Het gaat om een domeinspecifieke en functiegerichte training welke u volgt via een opleider. Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen vindt u terug onder de examendocumenten.

Het certificaat dat wordt afgegeven na de training geldt als één van de vier PHB certificaten die ExTH afgeeft (naast de certificaten voor de andere onderdelen Wet- en regelgeving, Bejegening en Waarneming & verslaglegging).

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.