Theorie-examens PHB I Openbare Ruimte

Het examen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORg) is een theorie-examen en bestaat uit 50 vragen. U heeft 60 minuten de tijd om het examen te maken. Het examen bestaat uit alleen maar gesloten vragen. Dit betekent dat de antwoorden al gegeven zijn en u het juiste antwoord moet kiezen. U hoeft dus zelf geen antwoorden op te schrijven. Om te slagen voor het examen, moet u 35 vragen goed beantwoorden. Het examen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Generiek (WKORg) gaat in hoofdlijnen over de onderwerpen:

 • Wettelijke kaders van de boa
 • De gemeente
 • Decentrale wetgeving
 • Samenwerking met de politie
 • De bevoegdheden van actoren in het strafproces
 • De ambtseed/ambtsbelofte en eed/belofte van zuivering
 • De wettelijke kaders met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens
 • Aangifte
 • Basiselementen met betrekking tot strafbare feiten
 • De WED
 • Jeugdige personen
 • Dwangmiddelen
 • Verhoor
 • Onderzoek aan lichaam en kleding
 • Inbeslagneming
 • Het Wetboek van Strafrecht
 • Het proces-verbaal
 • Toezicht en handhaving in het bestuursrecht


Het examen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORs) is een theorie-examen en bestaat uit 50 vragen. U heeft 80 minuten de tijd om het examen te maken. Het examen bestaat uit alleen maar gesloten vragen. Dit betekent dat de antwoorden al gegeven zijn en u het juiste antwoord moet kiezen. U hoeft dus zelf geen antwoorden op te schrijven. Om te slagen voor het examen, moet u 35 vragen goed beantwoorden. Het examen Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORs) gaat in hoofdlijnen over de onderwerpen:

 • De APV
 • De Wegenverkeerswet 1994
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Vuurwerkbesluit
 • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Wet op de kansspelen
 • Tabaks- en rookwarenwet
 • Drank- en horecawet
 • Winkeltijdenwet
 • Wet personenvervoer 2000
 • Wet op de economische delicten
 • Waterwet
 • Wet bodembescherming
 • Visserijwet 1963
 • Wet milieubeheer


Voor een goede voorbereiding op het examen is het advies om de toetsmatrijs te lezen. De toetsmatrijs geeft algemene informatie over de toets en laat zien hoe een examen inhoudelijk is vormgegeven. U kunt in de toetsmatrijs bijvoorbeeld zien over welke onderwerpen het examen gaat, hoeveel vragen per onderwerp worden gesteld in het examen (dus hoe belangrijk elk onderwerp is) en welke wet- en regelgeving u moet beheersen.  Meer algemene informatie over toetsmatrijzen.