Waarneming en Verslaglegging

U gaat in dit digitale examen voor diverse doeleinden een schriftelijk verslag maken van uw waarnemingen. Dit verslag kan worden gebruikt voor het opmaken van een proces-verbaal, een proces-verbaal van bevindingen, een interne of externe (bestuurlijke) rapportage of mutatie. Het is hierbij van belang dat u doelgericht en effectief waarneemt en de relevante waarnemingen correct vastlegt.

Uw verslag kan de basis zijn voor een (eventueel) opsporingsonderzoek, een tenlastelegging, of ter informatie dienen voor de interne organisatie c.q. ketenpartners waar u mee samenwerkt. In dit examen toont u aan dat u effectief kunt waarnemen en uw waarnemingen objectief kunt beschrijven in een chronologische volgorde van de gebeurtenissen. U gebruikt hierbij de 7 W’s, zodat een derde een zo nauwkeurige mogelijk weergave leest van dat wat heeft plaatsgevonden.


Duur en opzet examen

De tijdsduur van dit examen is in totaal 80 minuten.

Het examen kent drie fasen:
a. Schriftelijke briefing: uitleg over de aanleiding, de context van de situatie, de opdracht en de tijdsduur van het examen.
b. Film: U krijgt tweemaal de film (max 3,5 minuten) te zien, met een tussenpauze van 2 minuten. U kunt tussendoor aantekeningen maken.
c. Verslaglegging: U noteert uw bevindingen in het examensjabloon.


Casussen

U kunt in de examenfilm de volgende situatie(s) tegenkomen:

  • Daklozen
  • Ondermijning


NB: Deze lijst zal bijgevuld worden. ExTH zal vanaf 4 weken na publicatie van nieuwe casussen deze toevoegen aan de examinering.


Beoordeling

De beoordeling bestaat uit twee delen. U kunt maximaal 40 punten verdienen voor een aantal algemene beoordelingscriteria. Daarnaast kunt u maximaal 60 punten behalen voor de specifieke waarnemingen. Elke examenfilm is anders. Per film wordt bepaald wat de deelscore is per beoordelingscriterium van die specifieke waarnemingen. Uiteindelijk kunt u bij alle films 60 punten behalen voor de specifieke waarnemingen. Er is een aftrek van 10 punten per niet naar waarheid vermelde relevante waarneming.

U behaalt het examen als u minimaal 70 van de 100 punten scoort. Bij een score hoger dan 85 punten behaalt u een ‘goed’.

De relevante examendocumenten zoals de exameneisen en het sjabloon vindt u in de examendocumenten.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom uw examen.