Algemene exameninformatie Domein III

Om op effectieve wijze het niveau van de boa op peil te houden, maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet een boa in domein III om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er zorg voor dragen dat hij de vier PHB-onderdelen behaalt.

 

Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven, moet gestart worden met de PHB-cyclus waarin binnen de looptijd (5 jaar) van de akte de vier PHB-onderdelen met een voldoende worden afgerond. Als de boa meteen start met de Permanente Her- en Bijscholing kan hij het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken. De akte wordt niet verlengd als de boa de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.

Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte.

 

Onderdelen


De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen, een open werk examen en een training. De vier onderdelen zijn:

 

Geldigheid

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen behouden hun geldigheid gedurende 5 jaar.

 

Herexamen


Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

 

Aangepaste examinering

Wanneer de kandidaat door een psychische of fysieke beperking(en) niet in staat is om het examen op reguliere wijze af te leggen, kan hij een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.
Meer informatie over aangepaste examinering.