Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de alcoholwet in werking getreden. De burgemeester kan gemeentelijk toezichthouders aanwijzen. Aan de toezichthouder worden eisen gesteld. Klik hier  voor meer informatie.

De toezichthouder moet:

  • aangewezen zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein I of domein II en
  • het door de examencommissie Alcoholwet vastgestelde examen behalen.


Het examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie-examen Wettelijke Kaders Alcoholwet en het open werk examen Boeterapport.

Let op: de examenplicht geldt niet voor toezichthouders die voor 1-1-2013 aangewezen waren als DHW-toezichthouder en onafgebroken gewerkt hebben als DHW-toezichthouder en een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.

Met het behalen van dit examen toont de deelnemer aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de functie Toezichthouder Alcoholwet te kunnen uitoefenen.


Geldigheid

De behaalde resultaten van de examenonderdelen zijn, afzonderlijk van elkaar, 2 jaar geldig. Het DHW-certificaat is voor onbepaalde tijd geldig. De werkgever bepaalt of het noodzakelijk is het certificaat te actualiseren als het al enige tijd geleden is afgegeven.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.