Handhaver Toezicht en Veiligheid

ExTH neemt vier beroepsgerichte examens af voor de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Het gaat om twee theorie-toetsen en twee praktijkexamens. De exameneisen, zijn vastgesteld in de examencommissie Domein I – Openbare Ruimte. Deze sluiten aan op het kwalificatiedossier Publieke Veiligheid en staan onder verantwoordelijkheid van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Resultaat

Behaalde resultaten in het HTV blijven vijf jaar geldig. Het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is zes jaar geldig als het gebruikt wordt om een akte te regelen.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Het volledige examenprogramma en de exameneisen die van toepassing zijn op dit examen kunt u vinden in de examendocumenten.

PHB-cyclus

HTV-kandidaten die in het bezit zijn van een mbo-diploma HTV en de beroepsgerichte examens via ExTH met goed gevolg hebben afgerond, kunnen vrijstelling aanvragen voor de eerste Permanente Her- en Bijscholing cyclus. Afhankelijk van het cohort op basis waarvan het examen is afgenomen, wordt bepaald welke onderdelen vrijgesteld zijn. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Vrijstellingen/aangepaste examinering

Het behalen van de twee praktijkexamens geeft vrijstelling voor het praktijkonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken van het examen Boa Basisbekwaamheid.

Als de kandidaat door psychische of fysieke beperkingen niet in staat is om het examen op reguliere wijze af te leggen kan de kandidaat een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.