Boa Basisbekwaamheid

Met het behalen van het examen Boa Basisbekwaamheid ontvangt een kandidaat het boa-getuigschrift waarmee een (eerste) akte in alle domeinen kan worden aangevraagd bij Dienst Justis. Op dat moment kan ook verlenging van een akte (bij genoemde Dienst) worden aangevraagd in domein V en VI.

Een verlenging voor de aktes in domein I, II en III kan enkel worden aangevraagd op basis van de resultaten die in het domeinspecifieke PHB programma zijn behaald.

De exameneisen zijn vastgesteld in de examencommissie Boa Basisbekwaamheid. De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders.

Het examen bestaat uit twee onderdelen te weten Rechtskennis en Boa Basis Praktijk. Na het behalen van beide onderdelen wordt het boa-getuigschrift verstrekt. Het getuigschrift is vijf jaar geldig. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor maximaal vijf jaar. Is het getuigschrift ouder dan één jaar, dan wordt de akte verleend voor de duur van maximaal vijf jaar gerekend vanaf de datum van het getuigschrift.

Meer informatie over de geldigheid opsporingsbevoegdheid kunt u vinden onder praktische informatie.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij/zij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Het volledige examenprogramma kunt u vinden in de examendocumenten.