Boa Basis Praktijk

Boa Basis Praktijk

Beschrijving examen
Een boa is zichtbaar aanwezig en gericht op het toezicht houden en naleven van de wet- en regelgeving. Bij constatering van een overtreding is hij bevoegd strafrechtelijk op te treden. Hij spreekt mensen aan op hun gedrag, kan uitleg geven waarom het gedrag strafbaar is gesteld, reageert adequaat op de reactie van de verdachte, legt de sanctie volgens de richtlijnen en procedures op en schrijft een proces-verbaal uit. Het examenonderdeel Boa Basis Praktijk maakt onderdeel uit van het examen BOA Basisbekwaamheid en is een vaardigheidsexamen.

In dit examen toont de kandidaat aan dat hij:
– Een sanctioneringsgesprek kan voeren volgens de geldende procedures en wettelijke vereisten;
– Door inzet van communicatieve vaardigheden de-escalerend kan optreden;
– Een correct proces-verbaal kan opmaken.

Duur en opzet van het examen
Het praktijkexamen duurt 60 minuten. De kandidaat legt dit examen individueel af in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum en moet in twee casussen sanctionerend optreden met een acteur. Vervolgens maakt hij een digitaal proces-verbaal op voor de casus waar hij de hoogste score voor heeft behaald. De eindbeoordeling is gebaseerd op de casus waarvoor de kandidaat het proces-verbaal opmaakt en het proces-verbaal.

Het examen kent drie fasen:
a. Een mondelinge briefing 2 x 5 min
b. Een sanctioneringsgesprek met een verdachte 2 x 10 min
c. Het opmaken van een proces-verbaal 30 min

De verdachte toont tijdens het sanctioneringsgesprek weerstand (ab-gedrag).
NB De kandidaat wordt niet naar een plan van aanpak gevraagd. Dit in tegenstelling tot voorheen.

Beoordeling
De kandidaat wordt beoordeeld op zowel zijn optreden in de geselecteerde casus als het opgeleverde proces-verbaal en ontvangt hiervoor een eindbeoordeling. Enkele beoordelingscriteria zijn cruciaal voor het behalen van het examen. Het proces-verbaal wordt beoordeeld op de correcte invulling van de relevante grijze velden in het aangeboden examensjabloon.

Cesuur
Goed: Cruciale punten: geen Onvoldoende en minimaal 4x Goed en Niet-cruciale punten: maximaal 2 x Onvoldoende

Voldoende: Cruciale punten: geen Onvoldoende, niet meer dan 3 x Goed en Niet-cruciale punten: maximaal 3 x Onvoldoende

Onvoldoende: Een of meer van de cruciale punten Onvoldoende en/of Niet-cruciale punten: 4 of meer Onvoldoende

Vrijstellingen
Het ExTH-diploma Handhaver Toezicht en Veiligheid geeft recht op een vrijstelling voor het examenonderdeel Boa Basis Praktijk.

Wanneer de kandidaat een ernstige visuele en/of auditieve beperking heeft, kan er een verzoek tot vrijstelling worden ingediend voor het examenonderdeel Boa Basis Praktijk. Meer informatie is te vinden op de pagina Aangepaste examinering.

Resultaat
Het examenresultaat is vijf jaar geldig.