Bejegening Domein III

Doel van het examen is het meten van de mondelinge en bejegeningsvaardigheden van de kandidaat. De kandidaat moet vanuit zijn rol als boa laten zien effectief te kunnen communiceren met de steeds mondiger burger. De kandidaat gaat professioneel en effectief om met weerstand en emotie van de burger, om informatie te verzamelen en de verwijtbaarheid aan een mogelijk strafbaar feit vast te stellen. Hierbij moet hij aantonen dat hij zich bewust is van zijn bevoegdheden als toezichthouder en van zijn bevoegdheden als boa.

Duur en opzet van het examen

Het praktijkexamen duurt 40 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum. De kandidaat voert de gesprekken met een acteur die de rol van ouder of jongere vervult.

Elk examen bestaat uit een voorbereiding en twee gesprekken:

  • De kandidaat bereidt zich voor op basis van een summier schriftelijk dossier met verzuimoverzicht. Hij heeft hier ongeveer 10-15 minuten* de tijd voor.
  • Vervolgens voert de kandidaat twee gesprekken.
  • Verzuimgesprek (toezicht): Eerst begint hij als leerplichtambtenaar een gesprek op basis van het summiere dossier. De kandidaat moet daarbij eerst uitvragen wat er speelt en vervolgens de verwijtbaarheid onderzoeken. Dit resulteert in een waarschuwing. Dit gesprek duurt 15 minuten*.
  • Verhoor (handhaving): Met beperkte nieuwe informatie (bv “verzuim houdt aan”), voert de kandidaat daarna een vervolggesprek als een boa die een kort verhoor over dit dossier afneemt (bv Halt of luxeverzuim), met de informatie die hij als leerplichtambtenaar heeft verzameld in het voorgaande gesprek. Dit is inclusief mededeling van de cautie en de rechten van de verdachte. In dit korte verhoor geeft de verdachte een korte verklaring, bedoeld voor een verkort PV Halt of PV luxeverzuim. Hierbij hoeven geen aantekeningen te worden gemaakt, er hoeft geen samenvatting te worden gegeven en geen verslag te worden gemaakt, zodat de beschikbare tijd van 10 minuten de volledige gesprekstijd is.
 
*De boa vraagt alleen “Waarom is het verzuim niet gestopt?”, waarop de verdachte een korte verklaring geeft. Hierdoor is de tijdsduur van dit verhoor beperkt tot 10 minuten.

 

Beoordeling 

De kandidaat krijgt punten per beoordelingscriterium. 1 punt betekent dat de kandidaat dit criterium nog niet op voldoende niveau laat zien, 2 punten betekent dat de kandidaat het criterium op voldoende niveau laat zien, 3 punten betekent dat de kandidaat dit punt meer dan voldoende laat zien. Bij deel A t/m C wordt elk beoordelingspunt in een driepuntschaal (G-V-O) gewaardeerd en bij deel D in een tweepuntschaal (V-O). De kandidaat ontvangt 3 dagen na het examen de uitslag en een toelichting op de beoordeling.

 

Cesuur 

De kandidaat behaalt het examen als hij voor elk blok een voldoende heeft behaald. Voor blok A t/m C kan een G, V of O worden behaald. Voor blok D kan alleen een V of O worden behaald. Binnen blok A t/m C kan een onvoldoende gecompenseerd worden door een Goed en binnen blok D is deze compensatie niet mogelijk.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.