Bejegening Domein III

Doel van het examen is het meten van de mondelinge en bejegeningsvaardigheden van de kandidaat. De kandidaat moet vanuit zijn rol als boa laten zien effectief te kunnen communiceren met de steeds mondiger burger. De kandidaat gaat professioneel en effectief om met weerstand en emotie van de burger, om informatie te verzamelen en de verwijtbaarheid aan een mogelijk strafbaar feit vast te stellen. Hierbij moet hij aantonen dat hij zich bewust is van zijn bevoegdheden als toezichthouder en van zijn bevoegdheden als boa.

Duur en opzet van het examen

Het praktijkexamen duurt 40 minuten en vindt plaats in een door ExTH gecertificeerd praktijkexamencentrum. De kandidaat voert de gesprekken met een acteur die de rol van ouder of jongere vervult. Elk examen bestaat uit twee gesprekken, nl. een verzuimgesprek (toezicht) en een verhoor (handhaving). Beide gesprekken worden voorafgegaan door een korte voorbereiding:

  • De kandidaat bereidt zich voor op basis van een summier schriftelijk dossier met verzuimoverzicht (5 minuten).
  • Vervolgens voert de kandidaat een verzuimgesprek (toezicht). Eerst begint hij als leerplichtambtenaar een gesprek op basis van het summiere dossier. De kandidaat moet daarbij uitvragen wat er speelt en vervolgens de verwijtbaarheid onderzoeken. Dit gesprek duurt 15 minuten.
  • Hierna bereidt de kandidaat zich voor op het verhoor op basis van beperkte nieuwe informatie over dit dossier (5 minuten).
  • Tenslotte voert de kandidaat een verhoorgesprek (handhaving). Dit doet hij als een boa die een kort verhoor over dit dossier afneemt (bv Halt of luxeverzuim), met de informatie die hij als leerplichtambtenaar heeft verzameld in het voorgaande gesprek. Dit is inclusief mededeling van de cautie en de rechten van de verdachte. In dit korte verhoor geeft de verdachte een korte verklaring, bedoeld voor een verkort PV Halt of PV luxeverzuim. Hierbij hoeven geen aantekeningen te worden gemaakt, er hoeft geen samenvatting te worden gegeven en geen verslag te worden gemaakt. Dit gesprek duurt 15 minuten.

Beoordeling 

De kandidaat krijgt punten per beoordelingscriterium. 1 punt betekent dat de kandidaat dit criterium nog niet op voldoende niveau laat zien, 2 punten betekent dat de kandidaat het criterium op voldoende niveau laat zien, 3 punten betekent dat de kandidaat dit punt meer dan voldoende laat zien. Bij deel A en B wordt elk beoordelingspunt in een driepuntschaal (O-V-G) gewaardeerd. Bij onderdeel C is dit een tweepuntschaal (O-G) en bij deel D in dit een ook een tweepuntschaal (O-V). De kandidaat ontvangt 3 dagen na het examen de uitslag en een toelichting op de beoordeling.

Cesuur 

Goed: Minimaal twee blokken Goed en geen Onvoldoende
Voldoende: Alle blokken minimaal Voldoende
Onvoldoende: Eén of meer blokken Onvoldoende

Bij een herkansing legt de kandidaat het volledige examen opnieuw af.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.