Functiegerichte Training Domein III

Het vierde onderdeel van de Permanente Her- en Bijscholing is het volgen van een door ExTH geaccrediteerde training. Het gaat om een domeinspecifieke en functiegerichte training. De training heeft betrekking op een door de desbetreffende Examencommissie vastgesteld onderwerp. Het onderwerp moet afgestemd zijn op de actualiteit en toegespitst op de praktijkwerksituatie. Het certificaat dat wordt afgegeven na de training wordt één van de vier certificaten die ExTH afgeeft (naast de certificaten voor de andere onderdelen: Wet- en regelgeving, Bejegening en Waarneming & rapportage).

Aanmeldformulier opleider functiegerichte trainingen

De relevantie documentatie zoals de procedure voor accreditatie en een overzicht van geaccrediteerde opleiders kunt u vinden in de examendocumenten.

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.