Waarneming en Verslaglegging Domein III

De boa moet effectief en objectief rapporteren vanuit zijn handhavende rol. In het examen levert hij een proces-verbaal aan dat het schoolverzuim en de probleemgebieden van de casus helder beschrijft. Dit proces-verbaal draagt bij aan een effectieve en efficiënte behandeling van de casus door het Openbaar Ministerie.

Duur en opzet van het examen

Het schriftelijke examen duurt 120 minuten*. De kandidaat legt het examen digitaal af in een gecertificeerd CBT-lokaal. Het examen kent twee in elkaar overlopende fasen:

  •  Voorbereiding: De kandidaat leest een beperkt schriftelijk dossier met een verzuimoverzicht. Vervolgens bekijkt de kandidaat een filmopname van de verklaring van de verdachte in het bijbehorende verhoorgesprek. Tijdens deze film (ca. 3 minuten) kan de kandidaat aantekeningen maken.
  • Verslaglegging: Op basis van de gegevens uit gesprek en dossier schrijft de kandidaat op een PC een volledig proces-verbaal over dit dossier. De persoonsgegevens van betrokkenen en de verklaring van school zijn reeds ingevuld in het proces-verbaal. De relevante waarnemingen en Redenen van Wetenschap moet de boa objectief verwoorden in het proces-verbaal. Hiervoor wordt het proces-verbaal format uit de MAS gebruikt, met ter ondersteuning de toelichting op het proces-verbaal. De kandidaat moet bij het invullen zowel de gegevens uit het gesprek als uit het dossier gebruiken.

* Totale duur: 120 minuten. De kandidaat mag zelf de tijd indelen voor voorbereiding en schrijven van het proces-verbaal. De film en het dossier zijn gedurende het gehele examen toegankelijk. Het dossier wordt ook op papier uitgereikt.

Beoordeling

De beoordeling bestaat uit twee delen waarbij elk beoordelingspunt in een tweepuntschaal (V-O) wordt gewaardeerd. De kandidaat kan maximaal 12 punten verdienen voor deel A (Algemene eisen aan het proces-verbaal). Daarnaast kan de kandidaat maximaal 20 punten behalen voor deel B (Waarneming en beschrijving). De relevante informatie die in het PV moet staan wordt per casus uitgewerkt. De kandidaat ontvangt 10 werkdagen na het examen de uitslag. Deze uitslag is voorzien van een toelichting op de beoordeling. 

Cesuur 

De kandidaat behaalt het examen als hij voor beide delen een voldoende scoort, dus minimaal 11 punten voor deel A (Algemene eisen aan het proces-verbaal) en 19 punten voor deel B (Waarneming en beschrijving).

Klik hier voor algemene praktische informatie over de procedure rondom het examen.