Theorie-examens HTV

WKPV I

Het examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I (WKPV I) is een theorie-examen en bestaat uit 50 vragen. U heeft 75 minuten de tijd om het examen te maken. Het examen bestaat uit alleen maar gesloten vragen. Dit betekent dat de antwoorden al gegeven zijn en u het juiste antwoord moet kiezen. U hoeft dus zelf geen antwoorden op te schrijven. Om te slagen voor het examen, moet u 36 vragen goed beantwoorden. Het examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I
(WKPV I) gaat in hoofdlijnen over de onderwerpen:

 • Wat de taken van de boa zijn en waar zijn bevoegdheden zijn vastgelegd.
 • Hoe de bevoegdheden van de boa verschillen met die van de algemene opsporingsambtenaar.
 • Welke bevoegdheden de boa heeft in een bepaalde situatie.
 • Voor de boa relevante artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.


WKPV II

Het examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II (WKPV II) is een theorie-examen en bestaat uit 55 vragen. U heeft 80 minuten de tijd om het examen te maken. Het examen bestaat uit alleen maar gesloten vragen. Dit betekent dat de antwoorden al gegeven zijn en u het juiste antwoord moet kiezen. U hoeft dus zelf geen antwoorden op te schrijven. Om te slagen voor het examen, moet u 39 vragen goed beantwoorden.

Het examen Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid II (WKPV II) gaat in hoofdlijnen over de onderwerpen:

 • Bevoegdheden boa en toezichthouder
 • Het werkterrein van de boa
 • Voor de boa relevante vertredingen uit de APV
 • Voor de boa relevante overtredingen uit specifieke wetten:
 • Wegenverkeerswet
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens
 • Vuurwerkbesluit
 • Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen
 • Wet op de kansspelen
 • Tabaks- en Rookwarenwet en Drank- en Horecawet
 • Winkeltijdenwet
 • Besluit- en Wet Personenvervoer
 • Wet op de economische delicten
 • Waterwet
 • Wet bodembescherming
 • Visserijwet
 • Wet milieubeheer


Bestuurlijke handhaving

Wanneer een HTV-student kiest voor het keuzedeel Bestuurlijke Handhaving kan hij het theorie-examen bij ExTH afleggen.

De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het domein Openbare Ruimte heeft naast de mogelijkheden van het strafrecht, ook veel bestuurlijke handhavingsmogelijkheden.

Dit examen bevraagt de kandidaat op zijn kennis van bestuurlijk handhaven: Hoe is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ontstaan? Wat wordt daarin geregeld? Wat is het verschil tussen een herstelsanctie en een bestraffende sanctie? Welke bevoegdheden heb ik als toezichthouder eigenlijk, op grond van die Awb? Allemaal zaken die raken aan het vak van boa, maar die soms onderbelicht blijven en in praktijk niet altijd worden gebruikt. Dit examen is bedoeld om de boa ook voor die mogelijkheden klaar te laten stomen. Zo weet de boa welke bevoegdheden er buiten het strafrecht nog bestaan en helpt deze kennis bij het handhaven van een leefbare openbare ruimte.

Het theorie-examen Bestuurlijke Handhaving bestaat uit 55 vragen. U heeft 80 minuten de tijd om het examen te maken. Het examen heeft alleen gesloten vragen. Dit betekent dat de antwoorden al gegeven zijn en u het juiste antwoord moet kiezen. U hoeft dus zelf geen antwoorden op te schrijven. Om te slagen voor het examen, moet u 39 vragen goed beantwoorden.

Voor een goede voorbereiding op het examen is het advies om de toetsmatrijs te lezen. De toetsmatrijs geeft algemene informatie over de toets en laat zien hoe een examen inhoudelijk is vormgegeven. U kunt in de toetsmatrijs bijvoorbeeld zien over welke onderwerpen het examen gaat, hoeveel vragen per onderwerp worden gesteld in het examen (dus hoe belangrijk elk onderwerp is) en welke wet- en regelgeving u moet beheersen. Meer algemene informatie over toetsmatrijzen.