Drank- en Horecawet

In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet ingevoerd en is de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet. De burgemeester kan gemeentelijk toezichthouders aanwijzen. Aan de toezichthouder worden eisen gesteld. Klik hier voor meer informatie.

De toezichthouder moet:

  • aangewezen zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein I of domein II en
  • het door de examencommissie Drank- en Horecawet vastgestelde examen behalen.

Het examen bestaat uit twee onderdelen: het theorie-examen Wettelijke Kaders DHW en het open werk examen Boeterapport.

Let op: de examenplicht geldt niet voor toezichthouders die voor 1-1-2013 aangewezen waren als DHW-toezichthouder en onafgebroken gewerkt hebben als DHW-toezichthouder en een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.

Met het behalen van dit examen toont u aan over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de functie Toezichthouder Drank-en Horecawet (DHW) te kunnen uitoefenen.

Het examen wordt iedere maand aangeboden in Amersfoort.

Geldigheid

De behaalde resultaten van de examenonderdelen zijn, afzonderlijk van elkaar, 2 jaar geldig. Het DHW-certificaat is voor onbepaalde tijd geldig. De werkgever bepaalt of het noodzakelijk is het certificaat te actualiseren als het al enige tijd geleden is afgegeven.

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.