Handhaver Toezicht en Veiligheid

ExTH neemt vier beroepsgerichte examens af voor de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. Het gaat om twee theorie-toetsen en twee praktijkexamens. De exameneisen, zijn vastgesteld in de examencommissie Domein I – Openbare Ruimte. Deze sluiten aan op het kwalificatiedossier Publieke Veiligheid en staan onder verantwoordelijkheid van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

HTV-studenten die kiezen voor het keuzedeel Drank- en Horecawet of Bestuurlijke Handhaving kunnen examen afleggen bij ExTH.

Resultaat

Behaalde resultaten in het HTV blijven vijf jaar geldig. Het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is zes jaar geldig als het gebruikt wordt om een akte te regelen.

Herexamen

Wanneer u voor het examen of een examenonderdeel bent gezakt, kunt u herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Aan te leveren stukken

Als HTV-kandidaat moet u in het bezit te zijn van een certificaat levensreddend handelen of gelijkwaardig. Het gaat om: EHBO-diploma, Emergency First response, bedrijfshulpverlening (onderdeel levensreddend handelen). Uitgegeven door een van de aanbieders Oranje kruis, Rode Kruis, Nikta, Medic First Aid (MFA), First Aid Network, LEPV, Divers Alert Network Europe (DAN), Nedcert, Stichting Raad van Eerste Hulp of NIBHV.

Wij verzoeken wij u om het certificaat voor uw praktijkexamens via MijnExTH aan uw dossier toe te voegen.

Examenprogramma en exameneisen

Het volledige examenprogramma en de exameneisen die van toepassing zijn op dit examen kunt u vinden in de examendocumenten.

PHB cyclus

Wanneer u een mbo-diploma HTV heeft en ook de beroepsgerichte examens via ExTH heeft behaald, bent u vrijgesteld voor de eerste Permanente Her- en Bijscholing cyclus.

Wanneer u voor het schooljaar 2013/2014 het HTV-diploma heeft behaald, kan het zijn dat u nog het examenonderdeel Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek moet behalen. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@exth.nl.

Uw werkgever dient bij de verlenging van uw akte uw volledige mbo-diploma aan te leveren. Met het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is het zes jaar mogelijk om vrijstelling te krijgen op onderdelen van de eerste PHB-periode.

Vrijstellingen/aangepaste examinering

Het behalen van de twee praktijkexamens geeft vrijstelling voor het praktijkonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken van het examen Boa Basisbekwaamheid.

Wanneer u door een psychische of fysieke beperking(en) niet in staat bent om het reguliere examen af te leggen, kunt u een verzoek tot aanpassing aanvragen bij de examencommissie.