Algemene exameninformatie Domein I

Om op effectieve wijze het niveau van de boa in Domein I op peil te houden, maakt Permanente Her- en Bijscholing onderdeel uit van het verplichte scholingstraject. Daarom moet een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein I om de boa-akte te behouden c.q. te verlengen er voor zorgen dat hij de vier PHB-onderdelen behaalt.


Verloop PHB-cyclus

Wanneer de eerste akte van opsporingsbevoegdheid is afgegeven dient de boa te starten met de PHB-cyclus waarin binnen de looptijd (5 jaar) van de akte de vier PHB-onderdelen met een voldoende moeten worden afgerond. Als de boa meteen start met de Permanente Her- en Bijscholing kan hij het 5e jaar als uitloopjaar gebruiken.

De akte wordt niet verlengd als de boa de vier onderdelen niet heeft behaald aan het einde van de looptijd van de akte. Om de akte te verlengen dient de werkgever aan het einde van de looptijd de vier behaalde certificaten in bij Justis.
Meer informatie over de procedure aanvraag/verlengen akte.


Onderdelen

De Permanente Her- en Bijscholing bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen, een open werk examen en een training. De vier onderdelen zijn:


Vrijstelling en aangepaste examinering

Kandidaten met een HTV-diploma die via ExTH zijn geëxamineerd, zijn vrijgesteld voor de eerste PHB-cyclus. Aan het einde van de looptijd van de eerste akte dient de werkgever het HTV-diploma aan te leveren bij Justis om zo aan te tonen dat op basis van deze vrijstelling de akte verlengd kan worden.

Het ExTH-diploma, dat is behaald als onderdeel van de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, is zes jaar geldig als het gebruikt wordt deze vrijstelling te verkrijgen. De vrijstelling is gekoppeld aan de aktedatum. Als een HTV-diploma is behaald voordat de akte verloopt, heeft de boa recht op 5 jaar vrijstelling voor onderdelen van of de gehele eerstvolgende PHB-cyclus. Als een HTV-diploma wordt behaald tijdens de PHB-cyclus, heeft de boa recht op vrijstelling voor de nog te behalen onderdelen.


Resultaat

Behaalde resultaten van de vier PHB-onderdelen blijven 5 jaar geldig.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.