Over examinering

Slagingspercentages


Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.

Ontwikkeling en beheer examen

De examencommissie van het betreffende domein is verantwoordelijk voor de vaststelling van de exameneisen en de beoordelingseisen. ExTH geeft met inzet van constructeurs en beoordelaars uit het werkveld invulling aan de constructie, organisatie en uitvoering van de examens. Lees hier hoe we dit doen voor de theorie- en praktijkexamens.

Beroepsgericht Engels in de ExTH-examinering HTV

Opleiders kunnen ervoor kiezen om de beoordeling van beroepsgericht Engels mee te nemen in de ExTH-examinering. Dit gebeurt op aanvraag van de school/opleiding.
De examinering van beroepsgericht Engels wordt dan geïntegreerd in het praktijkexamen, door een in het Engels uitgevoerde praktijkopdracht.

Er vindt geen separate beoordeling plaats; dit betekent dat een kandidaat een onvoldoende kan scoren voor het examenonderdeel Dienstverlening & calamiteiten, als hij de Engelse taal beroepsgericht onvoldoende beheerst.
Het tarief staat vermeld in de tarievenlijst.

Exameneisen en examenprogramma

De door ExTH afgenomen examens moeten voldoen aan verschillende exameneisen. Deze zijn geborgd in kaders. Ieder examen kent zijn eigen, door de examencommissie vastgestelde, examenprogramma.

Aanvragen verantwoordingsdocument

Ten behoeve van de onderwijsinspectie kunnen ROC’s het ExTH-verantwoordingsdocument opvragen via info@exth.nl.