Uitslagen en waardedocumenten

Uitslagen

Beeldschermexamen (theorie): de kandidaat ontvangt direct na het examen de voorlopige uitslag en heeft inzage in de foutief beantwoorde vragen. De definitieve uitslag wordt na 3 werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail verstuurd.

Open werk examens te weten het Boeterapport, PV van Bevindingen, De-escalerend optreden, Combibon OV en Verhoor: de kandidaat ontvangt binnen 10 werkdagen per e-mail de uitslag.

Praktijkexamens Boa Basisbekwaamheid, HTV, PHB Domein I, Domein II en Domein III: de kandidaat ontvangt na 3 werkdagen (vanaf 15.00 uur) per e-mail de definitieve uitslag.

De opleider ontvangt per mail een overzicht van de resultaten van zijn kandidaten. Van de gezakte kandidaten ontvangt de opleider ook een toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen.

Een individuele kandidaat ontvangt bij een onvoldoende uitslag ook de toelichting op de onvoldoende gescoorde onderdelen per e-mail.

Waardedocumenten

Tenzij er vooraf een andere afspraak is gemaakt, ontvangt degene die heeft aangemeld ook het waardedocument (certificaat of diploma). Het document wordt verstuurd binnen 6 weken nadat de benodigde examenonderdelen zijn behaald.

Een diploma, certificaat of getuigschrift wordt door ExTH slechts eenmalig afgegeven. ExTH kan bij verlies wel een duplicaat uitgeven. 

ExTH diploma HTV

De coördinator van de onderwijsinstelling ontvangt binnen 6 weken na examenafname de ExTH diploma’s van de geslaagde kandidaten per post.
Dit diploma bewijst dat de kandidaat op een eenduidige wijze geëxamineerd is volgens de vastgestelde normen van de examencommissie Openbare Ruimte ExTH en dat de kandidaat de bij de kwalificatie-eisen behorende beroepsvaardigheden beheerst.

Het ExTH diploma is een aanvulling op het door de onderwijsinstelling uitgereikte mbo-diploma. Vooral de toezichtorganisaties en de politie hechten veel waarde aan het ExTH diploma:
– het zorgt voor herkenbaarheid bij sollicitaties,
– het geeft de kandidaat, na aangenomen te zijn bij een toezichthoudende organisatie, een vrijstelling voor (een aantal) onderdelen van de Permanente Her- en Bijscholing Domein I in de eerste cyclus.

N.B. ExTH diploma’s worden opgenomen in een register. Door de koppeling van de naam van de kandidaat met een uniek nummer (vermeld op het diploma) kan het diploma op echtheid worden gecontroleerd.