Boeterapport Alcoholwet

Aan de hand van waarnemingen, gedaan op basis van een filmfragment, schrijft de kandidaat een boeterapport dat voldoet aan de juridische toets.

Met behulp van de ‘schermafbeelding Boeterapport’ krijgt u een indruk hoe de examenomgeving eruit ziet.

De beoordeling van het examenonderdeel Boeterapport wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: onvoldoende – voldoende – goed.