Boa Basisbekwaamheid

Met het behalen van het examen Boa Basisbekwaamheid ontvangt een kandidaat het boa-getuigschrift waarmee een (eerste) akte in alle domeinen kan worden aangevraagd.

In domein V en VI kan met een geldig getuigschrift ook een verlenging van de akte worden aangevraagd. In domein I, II en III moet de boa voldoen aan de PHB-eisen om verlenging van de akte aan te vragen.

Dienst Justis is verantwoordelijk voor de verstrekking van de aktes.

De exameneisen zijn vastgesteld in de examencommissie Boa Basisbekwaamheid. De examencommissie bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de diverse betrokken stakeholders.

Het examen bestaat uit twee onderdelen te weten Rechtskennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken. Na het behalen van beide onderdelen wordt het boa-getuigschrift verstrekt. Het getuigschrift is vijf jaar geldig. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor maximaal vijf jaar. Is het getuigschrift ouder dan één jaar, dan wordt de akte verleend voor de duur van maximaal vijf jaar gerekend vanaf de datum van het getuigschrift.

Meer informatie over de geldigheid opsporingsbevoegdheid kunt u vinden onder praktische informatie.

Wanneer een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel is gezakt, kan hij/zij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen, vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

Het volledige examenprogramma treft u aan in de examendocumenten.