Overgangsregeling nieuw stelsel Domein IV

Onderstaand schema geeft weer welke modules uit de nieuwe phb-cyclus gecombineerd gemaakt moeten worden. 

Boa’s uit domein IV kunnen uit verschillende regimes komen:
1. 5-jaarlijkse hercertificering
2. Modulaire hercertificering 
3. U stapt over uit een ander domein
Dit bepaalt welke situatie voor u van toepassing is. 

Hoe gebruikt u dit schema?
Eerst inventariseert u uit welke van de bovenstaande regimes u komt, dat is uw startpositie. Daarna kijkt u bij die startpositie welke situatie daaronder voor u van toepassing is. 
Vervolgens leest u in de toelichting welke phb-module(s) u moet maken.

 1. 5-jaarlijkse hercertificering
U heeft bepaald dat u uit het regime met een 5-jaarlijkse hercertificering komt. Daarna kijkt u wanneer uw akte van beëdiging afloopt. Dit bepaalt hoeveel phb-modules u moet maken. 

Loopt uw akte af in 2025, dan moet u drie phb-modules maken. De volgorde waarin u dat doet, maakt niet uit. Kijk hierbij goed wanneer uw akte in dat jaar afloopt. Wellicht is het handig om nog in 2024 examen te doen. 
Loopt uw akte af in 2026, dan moet u drie phb-modules maken. Deze maakt u ruim op tijd voor de afloop van uw akte. De volgorde waarin u dat doet, maakt niet uit.
Loopt uw akte af in 2027 of later, dan maakt u 4 phb-modules. Deze maakt u ruim op tijd voor de afloop van uw akte. Ook hier geldt dat de volgorde waarin u de phb-modules maakt, niet uitmaakt.  

2Modulaire hercertificering
U heeft bepaald dat u uit het regime komt met een modulaire hercertificering. In dit regime is het van belang te weten hoeveel modules u al heeft behaald. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen of één van de behaalde modules de Module 4 Meer strafrecht was. In deze module heeft u namelijk het examen gespreks- en benaderingstechniek (G&bt) behaald. In dat geval ziet u in het schema dat u de phb-module Bejegening niet hoeft te doen.

Voorbeeld 1 modulair regime:

U heeft in de oude modulaire examinering de modules 1 en 5 behaald.
U zoekt in het schema onder ‘kandidaten uit de oude modulaire opleiding’ de startpositie ‘kandidaat heeft twee modules uit de (oude) modulaire opleiding behaald en geen van deze twee is module 4”. 
U ziet in de toelichting dat u twee phb-modules moet halen. U ziet aan de groene vinkjes dat u uit 3 phb-examens kunt kiezen. U kiest 2 van deze 3 modules om te maken, u beslist zelf welke dat zijn. 

Voorbeeld 2 modulair regime:

U heeft in de oude modulaire examinering de modules 1, 2 en 4 behaald. U zoekt in het schema onder ‘kandidaten uit de oude modulaire opleiding’ de startpositie ‘kandidaat heeft drie modules uit de (oude) modulaire opleiding behaald en één van deze drie is module 4”. 
U ziet in de toelichting dat u één phb-module moet halen. U ziet aan de groene vinkjes dat u uit 2 phb-examens kunt kiezen. U kiest 1 van deze 2 modules om te maken, u beslist zelf welke dat zijn.

3. Overstap uit ander domein
Indien u overstapt uit een ander domein en uw getuigschrift Boa OV wilt halen, moet u altijd de phb-module 1 Wet- en Regelgeving doen.