Praktijkexamens PHB II Milieu

De PHB-cyclus Domein II kent twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en een van de van vier keuzemodules: Bewust Handhaven, De-escalerend Optreden, Proces-verbaal van Bevindingen of Verhoor.

De kandidaat moet op basis van contextrijke casuïstiek aantonen dat hij voldoet aan de vastgestelde exameneisen van het betreffende examen.

Sanctionerend Optreden

De kandidaat voert een sanctioneringsgesprek en maakt een proces-verbaal/combibon op. Zowel het optreden als het proces-verbaal/combibon worden beoordeeld en leveren één eindresultaat op. Dit onderdeel wordt kleurspoor-specifiek ingevuld voor de kleursporen Groen, Grijs, Waterschap, Rijkswaterstaat/Nautisch en Inspectiediensten.

Sanctionerend Optreden Groen

Dit examen wordt in het bos in Tongeren afgenomen. De kandidaat maakt handmatig een combibon (mini proces-verbaal) op. Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Ontvangst, briefing en voorbereiding: 10 minuten
 • Sanctionerend Optreden: 15 minuten
 • Verder uitwerken combibon: 15 minuten
 • Totaal: 40 minuten


Sanctionerend Optreden Waterschap, Rijkswaterstaat/Nautisch, Grijs en Inspectiediensten

Dit examen wordt in Amersfoort afgenomen. De kandidaat bekijkt ter voorbereiding op het optreden één (of desgewenst meerdere keren) een animatie en krijgt daarnaast schriftelijke informatie. Daarna voert hij in een andere ruimte het gesprek waarna hij, in een derde ruimte, het proces-verbaal in het gegeven format uitwerkt. Bij het examen voor de inspectiediensten wordt alleen met schriftelijke informatie gewerkt.
Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Ontvangst, briefing en voorbereiding: 20 minuten
 • Sanctionerend Optreden: 15 minuten
 • Uitwerken format proces-verbaal: 50 minuten
 • Totaal: 85 minuten


Onder de examendocumenten vindt u:

 1. De exameneisen Sanctionerend Optreden (inclusief de cruciale punten).
 2. De titels van de casuïstiek inclusief de wetsartikelen.
 3. Het format proces-verbaal.


Keuzemodules

De kandidaat maakt (al dan niet in overleg met de werkgever) een keuze voor één van de volgende examens:

Bewust Handhaven

In dit examen dient de kandidaat:

 • een casus te analyseren op grond van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), een passende interventie te bepalen en deze te onderbouwen (schriftelijk);
 • de gekozen interventie te verantwoorden en te reageren op aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de casus (interview).

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing, interventiebepaling en onderbouwing: 40 minuten
 • Interview: 20 minuten
 • Totaal: 60 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor het examen Bewust Handhaven. 

De-escalerend Optreden

De kandidaat laat zien dat hij gesprekken die uit de hand dreigen te lopen door gedrag van de burger (instrumentele agressie) weer kan normaliseren en toont aan dat hij reflecterend vermogen bezit.

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing: 5 minuten
 • De-escalerend Optreden: 15 minuten
 • Reflectie: 10 minuten
 • Totaal: 30 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor De-escalerend optreden

Proces-verbaal van Bevindingen schrijven (in kader van Veilige Publieke Taak)

De kandidaat schrijft na het zien van een filmopname zelfstandig en volgens de richtlijnen een proces-verbaal van bevindingen  (in een gegeven en deels vooraf ingevuld sjabloon).

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing, bekijken examenfilm: 10 minuten
 • Opmaken PV bevindingen: 60 minuten
 • Totaal: 70 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor het Proces-verbaal van bevindingen

Verhoor

De kandidaat schrijft, gegeven een kleurspoor-specifieke casus, een verhoorplan op basis van een bewijsmatrix en voert vervolgens het verhoorgesprek.

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Voorbereiden verhoor: 30 minuten
 • Voeren van verhoorgesprek: 20 minuten
 • Totaal: 50 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen verhoor.