Praktijkexamens PHB Domein II Milieu

De PHB-cyclus Domein II kent twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en een van de van vier keuzemodules: Bewust Handhaven, De-escalerend Optreden, Proces-verbaal van Bevindingen of Verhoor.

De kandidaat moet op basis van contextrijke casuïstiek aantonen dat hij voldoet aan de vastgestelde exameneisen van het betreffende examen.


Sanctionerend Optreden

U voert een sanctioneringsgesprek en maakt een proces-verbaal/combibon op. Zowel het optreden als het proces-verbaal/combibon worden beoordeeld en leveren één eindresultaat op. Dit onderdeel wordt kleurspoor-specifiek ingevuld voor de kleursporen Groen, Grijs, Waterschap, Rijkswaterstaat/Nautisch en Inspectiediensten.
Ter voorbereiding kunt u de animatie examen SO Domein II Milieu (Kleurspoor grijs) bekijken. Daarnaast adviseren wij u het voorbereidingsdocument te lezen onder examendocumenten.


Sanctionerend Optreden Groen

Dit examen wordt in het bos in Tongeren afgenomen. U maakt handmatig een combibon (mini proces-verbaal) op. Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Ontvangst, briefing en voorbereiding: 10 minuten
 • Sanctionerend Optreden: 15 minuten
 • Verder uitwerken combibon: 15 minuten
 • Totaal: 40 minuten


Sanctionerend Optreden Waterschap, Rijkswaterstaat/Nautisch, Grijs en Inspectiediensten

Dit examen wordt in Amersfoort afgenomen. U bekijkt ter voorbereiding op het optreden één (of als u dat wilt meerdere keren) een animatie en krijgt daarnaast schriftelijke informatie. Daarna voert u in een andere ruimte het gesprek. Daarna werkt u in een derde ruimte, het proces-verbaal in het gegeven format uit. Bij het examen voor de inspectiediensten wordt alleen met schriftelijke informatie gewerkt.
Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Ontvangst, briefing en voorbereiding: 20 minuten
 • Sanctionerend Optreden: 15 minuten
 • Uitwerken format proces-verbaal: 50 minuten
 • Totaal: 85 minuten

Onder de examendocumenten vindt u:

 1. De exameneisen Sanctionerend Optreden (inclusief de cruciale punten).
 2. De titels van de casuïstiek inclusief de wetsartikelen.
 3. Het format proces-verbaal.


Keuzemodules

U maakt (al dan niet in overleg met de werkgever) een keuze voor één van de volgende examens:


Bewust Handhaven

In dit examen wordt van u verwacht:

 • een casus te analyseren op grond van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), een passende interventie te bepalen en deze te onderbouwen (schriftelijk);
 • de gekozen interventie te verantwoorden en te reageren op aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de casus (interview).

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing, interventiebepaling en onderbouwing: 40 minuten
 • Interview: 20 minuten
 • Totaal: 60 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor voor het examen bewust handhaven.


De-escalerend Optreden

U laat zien dat u gesprekken die uit de hand dreigen te lopen door gedrag van de burger (instrumentele agressie) weer kunt normaliseren en toont aan dat u over reflecterend vermogen bezit.
Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing: 5 minuten
 • De-escalerend Optreden: 15 minuten
 • Reflectie: 10 minuten
 • Totaal: 30 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor De-escalerend optreden.


Proces-verbaal van bevindingen schrijven

(in het kader van Veilige Publieke Taak)

U schrijft na het zien van een filmopname zelfstandig en volgens de richtlijnen een proces-verbaal van bevindingen (in een gegeven en deels vooraf ingevuld sjabloon).

Het examen is als volgt opgebouwd:

 • Briefing, bekijken examenfilm: 10 minuten
 • Opmaken PV bevindingen: 60 minuten
 • Totaal: 70 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen voor het Proces-verbaal van bevindingen.


Verhoor

U schrijft, gegeven een kleurspoor-specifieke casus, een verhoorplan op basis van een bewijsmatrix en voert vervolgens het verhoorgesprek.

 • Voorbereiden verhoor: 30 minuten
 • Voeren van verhoorgesprek: 20 minuten
 • Totaal: 50 minuten


Onder de examendocumenten vindt u de exameneisen verhoor.


Algemene voorbereiding op uw praktijkexamen

Voorafgaand aan uw examen kunt de onderstaande animatie ‘algemene voorbereiding praktijkexamen ExTH’ bekijken: