Vragenlijst Accreditatie Trainingen

Aanmeldformulier functiegerichte trainingen voor accreditatie

Domein/kleurspoor voor de training

Voor welk Domein is de training bedoeld?
Max. 1 onderwerp aankruisen: indien een training voor meerdere domeinen kan worden ingezet, dient u per domein een nieuwe accreditatie aan te vragen in verband met de beroepsgerichtheid van de training.

 

Onderwerp van de training

Voor welk onderwerp zoals is gepubliceerd door ExTH is de training bedoeld?
Max. 1 onderwerp aankruisen

Leerdoelen/leeruitkomsten

Voorkennis

Koppeling met beroepspraktijk

Gebaseerd op actuele kennis en ontwikkelingen

Leeractiviteiten

Welke mix van leeractiviteiten wordt aangeboden om de deelnemers de leerdoelen/leeruitkomsten te laten behalen? Kruis aan welke leeractiviteiten u gaat toepassen en vul aan met eigen andere leeractiviteiten of voor een toelichting op de aangekruiste leeractiviteiten (meerdere antwoorden mogelijk).

Afsluiting van de training

Op welke wijze stelt de opleider vast of iedere deelnemer de leerdoelen/leeruitkomsten heeft behaald?

Kruis aan welke toetsvorm(en) u gaat toepassen en vul aan met eigen andere toetsvorm(en) of voor een toelichting op de aangekruiste toetsvormen (meerdere antwoorden mogelijk).

Overzicht studiematerialen

Studiebelasting

Trainersgegevens