Praktijkexamens HTV

Het HTV praktijkexamen bestaat uit twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en Dienstverlening en Calamiteiten.

In een contextrijke omgeving worden de kandidaten geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. De burgerrol wordt ingevuld door een rollenspeler.

Sanctionerend Optreden

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld. Eisen aan de combibon: alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld, alle waarnemingen gerelateerd aan de bestanddelen van het strafbare feit dienen in de redenen van wetenschap vermeld te zijn en de bon kan de rechterlijke toets doorstaan.

Dienstverlening en Calamiteiten

De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld. Eisen aan de rapportage: begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld, geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is en geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze).

Meer informatie over de praktijkexamens vindt u terug onder de exameninformatie voor de kandidaat.