Algemene exameninformatie Domein IV

Om het niveau van de bekwaamheidseisen van de Boa in Domein IV effectief op peil te houden, dienen kandidaten te voldoen aan de basisbekwaamheidseis voor Domein IV. Dit vereist het succesvol afleggen van een verzwaard examen, het examen Boa-Openbaar Vervoer, wat uiteindelijk leidt tot het verkrijgen van het Getuigschrift Boa OV.

Examenprogramma:

Het initiële examen Boa basisbekwaamheid in het openbaar vervoer (Boa OV) kent twee varianten:

1. Basisexamen Boa OV: dit examen omvat de eindtermen uit de Boa Basisbekwaamheid en aanvullende eindtermen voor OV. Dit examen is bedoeld voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een geldig getuigschrift.

2. Examen Plusmodule Boa OV: dit examen omvat uitsluitend de aanvullende vereisten voor openbaar vervoer. Het examen is bedoeld voor kandidaten die al in het bezit zijn van het algemene getuigschrift Boa Basisbekwaamheid en die het getuigschrift Boa OV willen behalen.


Het Basisexamen Boa OV en de Plusmodule Boa OV bestaan uit drie onderdelen:
1. Digitaal examen Rechtskennis;
(Basis examen 50 vragen of Plusmodule 20 vragen)

2. Digitaal examen Combibon;
(gebaseerd op een filmfragment over één van de artikelen 70, of 71, of 72 of 73 Wp2000)

3. Praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechniek (G&Bt).

De eindtermen van het algemene Boa basis examen maken integraal deel uit van dit examen. De examencommissie Boa OV, ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het opstellen van deze eindtermen en het vaststellen van de toetsing.


Procedures en regels

Exameneisen

De exameneisen per examenmodule zijn als volgt beschreven:

• Het examenonderdeel Rechtskennis wordt afgenomen op basis van de Toetsmatrijzen Rechtskennis Domein IV;

• Het examenonderdeel Combibon wordt afgenomen op basis van de Exameneisen Combibon;

• Het examenonderdeel G&Bt wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingslijst Gespreks- en benaderingstechnieken.

De exameneisen staan bij de examendocumenten.


Resultaat

Na het behalen van een voldoende resultaat voor alle drie de examenonderdelen, ontvangt de kandidaat een Getuigschrift Boa OV van de exameninstelling. Met dit getuigschrift kan de werkgever bij Dienst Justis een akte van beëdiging aanvragen. Behaalde resultaten van de examenonderdelen blijven 5 jaar geldig.
Wanneer een kandidaat het examen of een examenonderdeel niet heeft behaald, kan hij herexamen doen. Het resultaat van dit herexamen vervangt het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is onbeperkt.

 


Hercertificering

Wanneer de akte verlengt moet worden, heeft de kandidaat de mogelijkheid het hercertificeringsexamen af te leggen. Dit kan in twee varianten.

Variant 1:

Na vijf jaar legt de kandidaat opnieuw het Basisexamen Boa OV af. Dit bestaat uit:

  1. Digitaal examen Rechtskennis (50 vragen);
  2. Digitaal examen Combibon (gebaseerd op een filmfragment over één van de artikelen 70, of 71, of 72 of 73 Wp2000);
  3. Praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechniek (G&Bt).


Variant 2:

Modulaire variant examen Boa OV: kandidaat legt vijf modules binnen vijf jaar af. Deze bestaan uit;

  1. Module 1: Rechtskennis (20 vragen) en Combibon over artikel 73 Wp2000
  2. Module 2: Rechtskennis (20 vragen) en Combibon over artikel 71 Wp2000
  3. Module 3: Rechtskennis (20 vragen) en Combibon over artikel 70 Wp2000
  4. Module 4: Rechtskennis (20 vragen) en praktijkexamen gespreks- en benaderingstechniek (G&Bt)
  5. Module 5: Rechtskennis (20 vragen) en Combibon over artikel 72 Wp2000 jo. artikel 52 Bp2000


Een kandidaat behaalt een deelcertificaat wanneer alle examenonderdelen van een module met minimaal een voldoende zijn afgesloten.