Functiegerichte Training Domein II

Het vierde onderdeel van de PHB vanaf 2023 is het volgen van een door ExTH geaccrediteerde training. Het gaat om een domeinspecifieke en functiegerichte training. De training heeft betrekking op één door de desbetreffende Examencommissie vastgesteld onderwerp. Het onderwerp moet afgestemd zijn op de actualiteit en toegespitst op de praktijkwerksituatie. Het certificaat dat wordt afgegeven na de training, is één van de vier PHB-certificaten die ExTH afgeeft (naast de certificaten voor de andere onderdelen Wet- en Regelgeving, Bejegening en Waarneming & Verslaglegging). ten behoeve van de aanvraag tot verlenging van de akte.

De relevante documentatie zoals de procedure voor accreditatie en een overzicht van geaccrediteerde opleider kunt u vinden de examendocumenten.