Theorie-examens PHB II Milieu

De blauwdruk van een theorietoets ligt vast in een toetsmatrijs en wordt opgesteld in samenwerking met externe inhoudsdeskundigen. Dit zijn personen met verschillende achtergronden. Hierbij kan gedacht worden aan de teamleiders van de boa’s, juristen en docenten. Vervolgens wordt de toetsmatrijs vastgesteld door de examencommissie. De toetsmatrijs ligt vast voor een langere periode, wijzigingen van wet- en regelgeving uitgezonderd. Deze wijzigingen worden een half jaar van tevoren bekend gemaakt.

Een toetsmatrijs bevat veel informatie over het examen. Simpel gezegd geeft de toetsmatrijs de cesuur, toetsvorm, toetsduur en de verdeling van het aantal vragen over de toetstermen weer.