Praktijkexamens PHB Domein II

De PHB-cyclus Domein II kent twee praktijkexamens: Sanctionerend Optreden en een van de van vier keuzemodules: Bewust Handhaven, De-escalerend Optreden, Proces-verbaal van Bevindingen of Verhoor.

In een contextrijke omgeving wordt de kandidaat geconfronteerd met situaties uit de beroepspraktijk. De burgerrol wordt ingevuld door een trainingsacteur.


Sanctionerend Optreden

De kandidaat voert een sanctioneringsgesprek en maakt een proces-verbaal/combibon op. Zowel het optreden als het proces-verbaal/combibon worden beoordeeld en leveren één eindresultaat op. Dit onderdeel wordt kleurspoor specifiek ingevuld voor de kleursporen Groen, Grijs, Waterschap, Rijkswaterstaat/Nautisch en Inspectiediensten.


Sanctionerend Optreden Groen

Dit examen wordt in het bos in Tongeren afgenomen. De kandidaat maakt handmatig een combibon (mini proces-verbaal) op.


Sanctionerend Optreden Waterschap, Rijkswaterstaat / Nautisch), Grijs en Inspectiediensten

Dit examen wordt in Amersfoort afgenomen. De kandidaat bekijkt ter voorbereiding op het optreden één (of desgewenst meerdere keren) een animatie en krijgt daarnaast schriftelijke informatie. Daarna voert hij in een andere ruimte het gesprek waarna hij, in een derde ruimte, het proces-verbaal in het gegeven format uitwerkt. Bij het examen voor de inspectiediensten wordt alleen met schriftelijke informatie gewerkt.

Meer informatie over :


Keuzemodules

De kandidaat maakt (al dan niet in overleg met de werkgever) een keuze voor één van de volgende examens:


Bewust Handhaven

In dit examen dient de kandidaat:

een casus te analyseren op grond van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS), een passende interventie te bepalen en deze te onderbouwen (schriftelijk);

de gekozen interventie te verantwoorden en te reageren op aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de casus (interview).

Ga naar de exameneisen Bewust Handhaven


De-escalerend Optreden

De kandidaat laat zien dat hij gesprekken die uit de hand dreigen te lopen door gedrag van de burger (instrumentele agressie) weer kan normaliseren en toont aan dat hij reflecterend vermogen bezit.

Ga naar de exameneisen De-escalerend Optreden


Proces-verbaal van Bevindingen schrijven (in kader van Veilige Publieke Taak)

De kandidaat schrijft na het zien van een filmopname zelfstandig en volgens de richtlijnen een proces-verbaal van bevindingen  (in een gegeven en deels vooraf ingevuld sjabloon).

Ga naar de exameneisen Proces-verbaal van Bevindingen


Verhoor

De kandidaat schrijft, met een kleurspoor-specifieke casus, een verhoorplan op basis van een bewijsmatrix en voert vervolgens het verhoorgesprek.

Ga naar de exameneisen Verhoor

Meer informatie over de praktijkexamens vindt u terug onder de exameninformatie voor de kandidaat.