Combibon Domein IV

Een boa OV dient voor zijn werk een juist ingevulde combibon te kunnen opmaken zijn waarnemingen.

Het is hierbij van belang dat hij doelgericht en effectief waarneemt en de relevante waarnemingen correct vastlegt. De combibon kan de basis zijn voor een (eventueel) opsporingsonderzoek, een tenlastelegging, of ter informatie dienen voor de interne organisatie c.q. ketenpartners waar hij mee samenwerkt.

In dit examen toont de kandidaat aan dat hij in staat is een combibon zonder fouten in te vullen. Naast de verplichte velden moet de kandidaat in zijn redenen van wetenschap de situatie zoals in de film getoond, objectief beschrijven in een chronologische volgorde van de gebeurtenissen. Dit doet hij in zijn eigen zintuigelijke waarneming, zodat alle bestanddelen van het strafbare feit worden bewezen.

Duur en opzet examen

Het schriftelijke examen duurt 60 minuten. De combibon wordt opgemaakt aan de hand van een videocasus van een overtreding op heterdaad in het openbaar vervoer.

Het examen bestaat uit:
a. Schriftelijke informatie in 3 Pdf’s: de casusbeschrijving, het identiteitsbewijs van de verdachte en een pagina uit het feitcodeboekje.

b. Film: De kandidaat krijgt een film te zien van een situatie uit het openbaar vervoer. De kandidaat mag tussendoor aantekeningen maken, die moeten na het examen weer worden ingeleverd.

c. Verslaglegging: De kandidaat maakt een complete combibon op in het examensjabloon.

Casussen

De kandidaat kan in de examenfilm een situatie tegenkomen gebaseerd op één van de artikelen 70, of 71, of 72 of 73 Wp2000. De casus is gerelateerd aan de module waarvoor men examen doet. Dit staat beschreven in het document ‘Exameneisen Examenonderdeel Combibon Boa OV’, wat te vinden is bij examendocumenten.

Beoordeling

De beoordeling bestaat uit drie delen. Totaal in te vullen zijn 42 beoordelingsaspecten:

  • Hiervan zijn er 5 niet scoorbaar als beoordelingsaspect, maar moeten wel ingevuld worden;
  • Drie open velden worden nagekeken door een beoordelaar;
  • Vierendertig automatische invulvelden worden door de computer worden nagekeken.

Het hele examen wordt na invulling naar een beoordelaar gestuurd, deze geeft feedback op het wel/niet slagen van dit examen.

Voorbeeldexamen

De kandidaat kan op de site voor dit digitale examenonderdeel Combibon Boa OV oefenen in een voorbeeldopgave. Na het invullen van deze oefenopgave krijgt de kandidaat feedback op de ingevulde velden. Het oefenexamen staat op deze pagina.

Om het oefenexamen te starten moeten er inloggegevens ingevuld worden. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn: OefenOV

Voor een goede voorbereiding en uitleg over het examenonderdeel combibon, wordt geadviseerd om de exameneisen combibon 2024 van domein IV op de website goed door te nemen. Deze staat bij de examendocumenten.