Search
Generic filters
Search
Generic filters

Reguliere annuleringsvoorwaarden per ingaande weer van kracht

De afgelopen periode zijn wij, in verband met de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons bevonden, coulant omgegaan met de annuleringsvoorwaarden die van kracht zijn op onze examens. De huidige stand van zaken rondom COVID-19 maakt echter dat wij weer zullen overgaan tot de normale situatie.

Per ingaande zullen wij dan ook weer volledig handelen volgens de geldende annuleringsvoorwaarden voor het verzetten/annuleren van examens.
De geldende RIVM richtlijnen zijn uiteraard nog steeds van kracht. Heeft u klachten zoals beschreven op de website van RIVM dan verzoeken wij uw leidinggevende of opleider dit te bevestigen middels een verklaring per e-mail naar info@exth.nl.
N.B. Bent u wegens lichamelijke klachten en/of ziekenhuisopname (anders dan COVID-gerelateerde klachten) niet in staat het examen af te nemen en valt dit buiten de annuleringstermijn, dan verzoeken wij u schriftelijk een verzoek tot kosteloos annuleren van de examenaanmelding in te dienen. Bij een dergelijk verzoek moeten bewijsstukken zijn gevoegd waaruit de ernstige, persoonlijke en onvoorziene omstandigheden onomstotelijk moeten blijken. Bent u verhinderd door problemen met het vervoer naar de examenlocatie dan valt dit helaas onder overmacht en gaan wij niet over tot kosteloos annuleren. Zie ook artikel 7 van de inschrijfvoorwaarden.