Aangepaste toetsmatrijs Wettelijke Kaders Alcoholwet

Naar aanleiding van wijzigingen in de Alcoholwet is bij de examendocumenten een aangepaste toetsmatrijs Wettelijke Kaders Alcoholwet geplaatst. Deze toetsmatrijs is geldig vanaf 1 april 2024. De gewijzigde toetstermen worden vanaf 1 oktober 2024 geëxamineerd.