Search
Generic filters
Search
Generic filters

Tien meestgestelde vragen over coronamaatregelen ExTH

 1. Tot wanneer gelden de aanpassingen?
  De aanpassingen gelden tot nader bericht. 
 2. Mag de toegang tot het examencentrum geweigerd worden?
  Richtlijnen gegeven door de examenfunctionarissen moeten opgevolgd worden. Een kandidaat kan de toegang tot het examen(centrum) worden geweigerd:
  -Als hij /zij ziekteverschijnselen (niesen, hoesten, koorts) vertoond.
  -Als hij/zij de gegeven richtlijnen niet opvolgt.
 3. Moet ik een mondkapje of handschoenen dragen?
   Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het dragen van handschoenen is optioneel.
 4. Kan ik een examen kosteloos annuleren?
  De reguliere annuleringsvoorwaarden zijn van kracht.
  –Indien u een examen annuleert wegens medische redenen zal de examencommissie op basis van een ingediende doktersverklaring beslissen of de kosten van het examen worden geretourneerd.
  -Als u bent aangemeld door een opleider/werkgever kan deze uw reservering tot 3 weken vóór de examendatum kosteloos annuleren. Bij annuleringen binnen 3 weken voor de examendatum wordt het examentarief in rekening gebracht.
  -Als u zichzelf heeft aangemeld, ontvangt u de examenkosten, minus € 25,- administratiekosten, retour als u een examenmoment langer dan 3 weken voor de examendatum annuleert.
  U ontvangt geen geld retour als u binnen 3 weken voor een examendatum een examenmoment annuleert.
  De melding van een annulering van een examenmoment stuurt u naar info@exth.nl.
 5. Hoe wordt omgegaan met het uitwisselen van documenten/feitcodeboekjes/ bonnenboekjes/ portofoon/e.d. ?
  Uitwisseling van documenten wordt zo veel mogelijk voorkomen. Gesealde documenten worden na elk examen gereinigd.
  Voor elke kandidaat is een aparte set boekjes beschikbaar. Na gebruik worden deze opgeruimd en een aantal dagen niet meer gebruikt.
  Voor kandidaten die een PV op de computer opmaken, geldt dat de examenfunctionaris het PV uitdraait. De kandidaat hoeft dit PV niet meer handmatig te ondertekenen.
  De portofoons worden na elk examen gereinigd en alleen tijdens het examen Dienstverlening en Calamiteiten gebruikt.
  Als een kandidaat tijdens het examen Sanctionerend Optreden Openbare Ruimte zaken wil uitvragen bij de meldkamer, kan hij deze richten tot een beoordelaar.
 6. Welke maatregelen zijn genomen op externe locaties?
  Alle externe locaties hebben gemeld volgens de RIVM maatregelen te werken.
 7. Hoe wordt de afstand tijdens het examen geborgd?
  Tijdens de briefing zitten de beoordelaar en de kandidaat ieder aan een eigen tafel met een bureauscherm ertussen.
  Op de vloeren zijn markeringen aangegeven.
  Tijdens het optreden staat er een manshoog plexiglas scherm tussen de kandidaat en de acteur.
  Bij examens in de buitenlucht dient de anderhalve meter afstand in acht te worden genomen.
 8. Hoe wordt omgegaan met ID-verificatie van de verdachte?
  Bij de praktijkexamens is ID-verificatie en het uitvragen van de adresgegevens tot nader bericht (zie punt 1) geen vereiste en wordt dit niet beoordeeld. Bij het examen SO kunnen de kandidaten deze velden op de combibon leeg laten. Bij het examen G&Bt dienen de kandidaten de ID en adresgegevens over te nemen van de gegevens die ze uitgereikt krijgen bij het schrijven van de bon. In de examens voor het domein II wordt het Kamer van Koophandel document vooraf aan de kandidaat uitgereikt.
 9. Worden op dit moment alle casussen tijdens praktijkexamens aangeboden? 
  In domein II en III gelden geen aanpassingen met betrekking tot aangeboden casuïstiek.  
  Voor domein I gelden (tot nader bericht) de volgende aanpassingen:

  Examen Sanctionerend Optreden Domein I
  De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Afval op straat, Huisvuil op verkeerde dag aanbieden, Geluidshinder, Wildplassen, Graffiti spuiten, Plakken, Fout parkeren Personenauto op voetgangersoversteekplaats, Fout parkeren op laad- en losplaats, Fout parkeren op stoep, Fout op bushalte, Fout parkeren op invalidenparkeerplaats.

  Examen Dienstverlening en Calamiteiten Domein I:
  Elk koppel krijgt één calamiteitenopdracht aangeboden waar de kandidaten afzonderlijk een rapportage van dienen op te maken. Daarnaast worden twee dienstverleningsopdrachten aangeboden. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Verwarde burger, Zoekgeraakt kind, Geparkeerde auto met waardevolle spullen, Onoplettende burger, Weg wijzen, Fietswrak, Gestolen fiets.

  Examen Gespreks- en Benaderingstechnieken:
  Een kandidaat krijgt per examen twee praktijkopdrachten aangeboden. De beoordelaar geeft aan van welke opdracht een bon moet worden opgemaakt. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn:  Huisvuil verkeerd aanbieden,  Afval op straat gooien, Plakken, Graffiti en Geluidsoverlast.

 10. Zijn ten behoeve van de praktijkexamens Domein I handhaversjassen beschikbaar in het wijkkantoor?
  Wij verstrekken momenteel geen jassen en of hesjes. Kandidaten mogen hun (school)uniform jas dragen tijdens het examen onder voorwaarde dat de zakken van de jas leeg zijn.

Mocht u na het lezen van bovenstaande nog vragen hebben: Mail deze dan naar info@exth.nl.