Onderstaand schema geeft weer welke onderdelen uit de nieuwe PHB-cyclus gecombineerd kunnen worden met eerder behaalde certificaten vóór 1 januari 2023. In alle situaties geldt: U moet in totaal vier certificaten behalen om uw akte te kunnen verlengen.

Hoe gebruikt u dit schema?
Eerst inventariseert u welk certificaat of welke certificaten u al heeft behaald in de huidige PHB-cyclus. De combinatie van deze certificaten zoekt u op in het schema aan de linkerkant. Bovenaan beginnen de opties waarbij één certificaat is behaald, daaronder vindt u de opties waarbij twee certificaten zijn behaald en onderaan vindt u alle opties bestaande uit drie certificaten.

NB: Keuzeonderdeel 4 is een keuzeoptie: Voor Domein I kan deze keuzeoptie Dienstverlening & Calamiteiten zijn, of Cameratoezicht. Voor Domein II is dit bijvoorbeeld De-escalerend Optreden of PV van Bevindingen.

Zodra u uw combinatie van behaalde certificaten heeft gevonden, kijkt u rechts welke vinkjes er horen bij deze rij. De kleuren van de vinkjes corresponderen met de vier nieuwe onderdelen. Bij Onderdelen vanaf 2023 in het schemais deze connectie weergegeven. Zijn de vier vinkjes zichtbaar? Dan heeft u de keuze uit alle nieuwe onderdelen. Mist het groene vinkje vooraan? Dan kan het certificaat ‘Wet- en Regelgeving’ geen onderdeel zijn van uw PHB-cyclus. In dat geval zou u namelijk drie theorie-examens gebruiken voor verlenging van uw akte, en dat is niet mogelijk.

Voorbeeld 1:
U heeft de examens Wettelijke Kaders Generiek en Sanctionerend Optreden behaald vóór 1 januari 2023. U zoekt in het schema onder ‘Twee examens behaald’ deze combinatie op. U ziet rechts van deze combinatie 4 vinkjes staan. U kunt dus als aanvulling op deze twee certificaten uit alle nieuwe onderdelen kiezen om uw PHB mee aan te vullen.

Voorbeeld 2:
U heeft de examens Wettelijke Kaders Generiek, Wettelijke Kaders Specifiek en Sanctionerend Optreden behaald vóór 1 januari 2023. U zoekt in het schema onder ‘Drie examens behaald’ deze combinatie op. U ziet rechts van deze combinatie drie vinkjes staan, alleen het groene vinkje ontbreekt. U kunt dus als aanvulling op deze twee certificaten kiezen uit de onderdelen Bejegening, Waarneming en Verslaglegging en de Functiegerichte Training. U kunt voor de aanvulling dus niet kiezen voor Wet- en Regelgeving.