Subonderwerp ‘ondermijning’ geïntegreerd in enkele functiegerichte trainingen

Op 15 maart jl. heeft de Examencommissie domein I vastgesteld dat het subonderwerp ‘ondermijning’ deel gaat uitmaken van de functiegerichte trainingen Jeugboa en Wijkgericht werken. Het gaat bij dit onderdeel om het herkennen van signalen van ondermijning. Voor opleiders die vanaf 1 april 2024 een aanvraag doen voor accreditatie van één van deze trainingen wordt verwacht dat dit onderdeel in de training is verwerkt. Opleiders die voor 1 april 2024 al een overeenkomst van accreditatie voor één van deze onderwerpen hadden, krijgen tot uiterlijk 1 januari 2025 de mogelijkheid om dit onderdeel toe te voegen aan hun training. Hiervoor dienen zij de aanvulling met het sub onderwerp Ondermijning: het herkennen van signalen uiterlijk 1 november 2024 naar content@exth.nl te sturen met het verzoek om goedkeuring hiervan. Bij goedkeuring wordt op de website, bij examendocumenten, kenbaar gemaakt dat de training voldoet aan de laatste eisen.