Coronamaatregelen verlengd tot 1 januari 2023

Voor domein I (PHB/HTV) gelden op dit moment de onderstaande aanpassingen. Deze aanpassingen zullen worden verlengd tot tenminste 1 januari 2023.

Huidige aanpassingen (tot 1 januari 2023):

Examen Sanctionerend Optreden Domein I (PHB/HTV)
De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Afval op straat, Huisvuil op verkeerde dag aanbieden, Geluidshinder, Wildplassen, Graffiti spuiten, Plakken, Fout parkeren Personenauto op voetgangersoversteekplaats, Fout parkeren op laad- en losplaats, Fout parkeren op stoep, Fout op bushalte, Fout parkeren op invalidenparkeerplaats.

Examen Dienstverlening en Calamiteiten Domein I (PHB/HTV)
Elk koppel krijgt één calamiteitenopdracht aangeboden waar de kandidaten afzonderlijk een rapportage van dienen op te maken. Daarnaast worden twee dienstverleningsopdrachten aangeboden. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Verwarde burger, Zoekgeraakt kind, Geparkeerde auto met waardevolle spullen, Onoplettende burger, Weg wijzen, Fietswrak, Gestolen fiets.

Examen Gespreks- en Benaderingstechnieken:
Een kandidaat krijgt per examen twee praktijkopdrachten aangeboden. De beoordelaar geeft aan van welke opdracht een bon moet worden opgemaakt. De praktijkopdrachten die ingezet worden zijn: Huisvuil verkeerd aanbieden, Afval op straat gooien, Plakken, Graffiti en Geluidsoverlast.

Domein II en III:
Voor kandidaten in domein II en III die een PV op de computer opmaken, draait de examenfunctionaris het PV uit en ondertekent de kandidaat dit handmatig.

Bekijk hier de meeste actuele informatie over alle geldende coronamaatregelen.